EMBA-studiet som alltid er aktuelt

Stine Trygg-Hauger, Trond Bjørnenak, Klaus-Anders Nysteen. Foto: Siv Dolmen
De to tidligere EMBA-studentene Stine Trygg-Hauger og Klaus-Anders Nysteen (t.h.) møtte sin tidligere foreleser, professor Trond Bjørnenak under NHHs alumnikonferanse i Oslo.
Av Ove Sjøstrøm (tekst) og Siv Dolmen (foto)

21. november 2023 10:38

EMBA-studiet som alltid er aktuelt

Kredinors Klaus-Anders Nysteen og Vinmonopolets Stine Trygg-Hauger valgte NHH Executive for videreutdanning. På alumnikonferansen i Oslo møtte de sin tidligere foreleser. Det ble et hjertelig gjensyn.

Kjededirektør i Vinmonopolet Stine Trygg-Hauger fullførte en EMBA med spesialisering i økonomisk styring og ledelse i 2020. Hun beskriver de to årene med videreutdanning hos NHH Executive som den beste investeringen hun har gjort i egen utvikling.

– For meg var det viktig at studiet var forskningsbasert og hadde aktuelle caseoppgaver som en del av undervisningen. Det ga meg bekreftelse på at jeg ikke har tenkt helt feil tidligere, samtidig som jeg ble utfordret på en god måte. Studiet har gitt meg mer faglig tyngde som leder, sier hun og utdyper:

– Tidligere kunne jeg være veldig fokusert på egen bransje og fagfelt. Nå har jeg fått modeller og verktøy for å se hvordan ulike områder henger sammen og påvirker hverandre.

Førstemann ut

Klaus-Anders Nysteen er administrerende direktør i Kredinor. Han fullførte EMBA-studiet i 1996, som en del av det første kullet på studiet.

– Jeg bruker fortsatt modeller og verktøy som jeg lærte den gangen. Når jeg møter professor Trond Bjørnenak i ulike sammenhenger, er det en god øvelse å diskutere om disse fortsatt fungerer, sier Nysteen og legger til:

– Selv om det er ganske lenge siden jeg begynte studiet, er noe evig aktuelt. Det noen dilemmaer som aldri går av moten. Det er for eksempel spørsmålet om hva som skal være globalt og hva som skal løses lokalt. Hvor trenger man løsninger som skal virke kontinuerlig og hva løses best ad hoc. Og ikke minst, hvilke mål og KPI-er er det som virkelig samler virksomheten og fremmer prestasjonen. Disse spørsmålene er akkurat like relevant i dag som det var i min tid hos NHH Executive.

Hjertelig gjensyn

De to tidligere EMBA-studentene møtte Bjørnenak under alumnikonferansen i Oslo i begynnelsen av november. Det ble et hjertelig gjensyn.

– Det beste med økonomisk styring og ledelse, er uten tvil Trond. En slik formidlingsevne og formidlingsglede skal du lete lenge etter, sier de to nærmest i kor.

– Hva tenker du om denne attesten?

– Først og fremst blir jeg veldig ydmyk. Jeg synes ikke at jeg gjør så mye mer enn det som interesserer meg faglig, men jeg tror vi har klart å treffe noe med programmene våre, sier Trond Bjørnenak, NHH-professor og programleder for EMBA i økonomisk styring og ledelse hos NHH Executive. Han slår fast:

– Det er helt tydelig at vi gir konkret verdi til deltakerne.

Hos NHH Executive handler undervisningsformen om forskningsbasert kunnskap, casearbeid og toveis kommunikasjon.

– Jeg lærer veldig mye av studentene, og de lærer av meg. Dette er en utrolig spennende undervisningsform.

Bred kompetanse for ledere

Siden 1990-tallet har det faglige innholdet utviklet seg i takt med ny forskning og endringene i virksomhetenes omgivelser og rammebetingelser, men kjernen er den samme: Å ruste ledere fra ulike bransjer til å ta kloke strategiske beslutninger. Evnen til kontinuerlig fornyelse og omstilling er helt grunnleggende, ifølge de tre.

– Kanskje det aller viktigste med en EMBA, er at du sitter igjen med helt konkrete modeller og verktøy du kan bruke i egen jobbhverdag, sier Nysteen.

En EMBA med spesialisering i økonomisk styring og ledelse tas på deltid over to år og kombinerer samlinger i Norge med studieturer til utlandet. Studentene kommer fra ulike bransjer i privat og offentlig sektor.

– Vi tilbyr en tverrfaglig tilnærming til lederrollen. Programmet binder teori sammen med praktisk kunnskap og erfaring, forklarer Bjørnenak.

Undervisningen dekker temaer innen økonomi, strategi, ledelse, bærekraft og digitalisering. Deltakerne arbeider med caser fra virkeligheten underveis i studieløpet.

Bruker verktøyene

Dagens ledere må ofte finne nye markeder og utvikle nye forretningsmodeller for å overleve og være relevante. Da trenger man innsikt fra flere fagområder. Nysteen trekker fram radikal omstilling av etablerte virksomheter som en aktuell problemstilling for ham og Kredinor.

– Jeg står selv midt oppe i dette med transformasjon av en virksomhet fra 1876 som har en nesten en like gammel forretningsmodell.

– Da trenger man ny kunnskap for å modernisere og digitalisere.

– Blir du noen gang utlært som leder?

– Aldri. Du må dyrke nysgjerrigheten og aldri tenke på om videreutdanning er nyttig. Det er det uansett hvor du står på karrierestigen, sier Nysteen.

Den brede studentmassen og ulike bransjer som er representert på studiet, bidrar til et godt læringsmiljø. Det skaper også gode nettverk, ifølge Trygg-Hauger.

– Jeg hadde ikke forventet å bygge et så godt nettverk her, men jeg sitter igjen med flere gode venner som jeg kommer til å holde kontakten med fremover, sier hun.

Les mer om EMBA med spesialisering i økonomisk styring og ledelse