Barnevernsbarnet som ble advokat

cDinardi. Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven
Etter ti år som advokat, følte Cecilie Dinardi et sterkt behov for å utfordre seg selv – nok en gang. Hun har valgt å ta videreutdanning i Strategisk ledelse hos NHH Executive. Foto: CF Wesenberg
Av Ove Sjøstrøm

29. juni 2023 13:27

Barnevernsbarnet som ble advokat

Cecilia Dinardi er barnevernsbarnet som ble advokaten som kjemper for barns rettigheter. Nå utfordrer hun seg på nytt hos NHH Executive.

Anbefalt

Fagbok: «Støy» av Daniel Kahneman med flere.

– Jeg anbefaler denne fordi den handler om viktigheten av å fjerne støyen og om å lytte for å sikre dømmekraften og gode beslutninger. Alle akademikere, ledere og beslutningstakere burde lese denne boken.

Skjønnlitteratur: Pablo Neruda

– Jeg har selvfølgelig lest mye av Gabriel García Márquez og Isabelle Allende, men for meg er Pablo Neruda den store og en favoritt. Jeg er veldig glad i dikt.  

Podcast: «Krimpodden»

– Jeg er strafferettsadvokat, så denne anbefalingen er ingen overraskelse.

Mat: Grillmat.

– Er du fra Chile, så er det grillmat som teller.

Ferie: Italia

– Jeg er halvt italiensk. Derfor har jeg har en dragning mot dette vakre landet.

Cecilia Dinardi kom til Norge som asylbarn fra diktaturet i Chile da hun var 11 år gammel. Barndommen hennes var tøff og preget av omsorgssvikt.

– Mine opplevelser og minner fra barndommen ga meg etter hvert et sterkt ønske om å kjempe for menneskerettigheter, og spesielt barns rettigheter, sier Cecilia Dinardi, advokat og partner hos Advokatfirmaet Elden. Hun legger til:

– Jeg opplevde mye maktesløshet og urettferdighet i ung alder, og følte ofte at jeg ikke ble hørt som individ. Disse erfaringene var nok drivkraften bak mitt karrierevalg.

Fikk vite at hun ikke dugde

Da hun var 13 år, hadde hun allerede bestemt seg. Hun skulle bli advokat og kjempe for barns rettigheter. Men som asyl- og barnevernsbarn opplevde hun ikke alltid å få den støtten hun trengte. Hun husker godt da en veileder anbefalte henne å vurdere noe mindre ambisiøst enn advokatyrket.

– Jeg var jo tross alt bare et barnevernsbarn det sikkert ikke var bra å stille for store krav til. Slik var innstillingen den gangen. Det er alltid trist for et ungt menneske å ikke bli tatt på alvor.

Til tross for motgangen endret alt seg da hun begynte på videregående skole.

– En lærer som faktisk hadde forventninger og stilte krav til meg, mente jeg absolutt burde forfølge drømmen om advokatyrket. Dette tente en gnist av tro og motivasjon hos meg om at jeg faktisk kunne gjennomføre det jeg drømte om.

Da Cecilia Dinardi nærmet seg slutten av tjueårene, etter å ha utforsket ulike studieområder i noen år, fant hun endelig veien til jussen. Hun tok en mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Rett i jobb

Kort tid etter å ha fullført utdanningen i 2013, begynte hun i Elden Advokatfirma. Der spesialiserte hun seg på saker som gjelder barn, både sivile og straffesaker.

– Selv om jeg kom litt snublende inn i jusstudiet, har jeg aldri sett meg tilbake, sier hun med et smil og trekker frem hennes mentor, høyesterettsadvokat John Christian Elden.

– «Jeg skal veilede og støtte deg gjennom advokatyrket og jeg tror du kan nå langt, men det er din innsats og ditt arbeid som gjør deg til en god advokat,» sa John Christian da jeg fikk jobben. Han og det sterke faglige miljøet jeg er blitt en del av, inspirerer meg til å bli litt bedre i jussfaget hver eneste dag.

– Og nå sørger du for at barns rettigheter blir tatt på alvor?

– Ja, i dag har jeg en stor portefølje med ungdomsklienter som i mange tilfeller har lignende historier som min egen, sier hun.

De siste årene har hun også sittet i flere regjeringsutvalg som fokuserer på temaer som barnevern, menneskehandel, barneekteskap og negativ sosial kontroll.

– Jeg blir nok spurt om å være med i disse utvalgene på grunn av mitt lange engasjement innen feltet, min kombinerte kompetanse innen akademia og min betydelige erfaringsbaserte kunnskap.

Utfordret seg selv

Etter ti år som advokat, følte Dinardi et sterkt behov for å utfordre seg selv – nok en gang. Hun har valgt å ta videreutdanning i Strategisk ledelse hos NHH Executive.

– Selv om jeg er godt etablert som barneadvokat, ønsket jeg å gå ut av komfortsonen min. Jeg var særlig nysgjerrig på programmet fordi det gir dybdekunnskap og gode perspektiver på ledelse og strategi – noe jeg ikke tidligere har studert.

Hun har valgt å følge den røde tråden fra videregående til jusstudiene i valg av tema å skrive om i prosjektoppgaven:

– Da jeg gikk ut av videregående, skrev jeg en særoppgave med tittelen «Velferdsstaten». Jeg fokuserte spesielt på sårbare grupper, inkludert barn og unge. Da jeg fullførte jusstudiet, skrev jeg en masteravhandling om barns prosessuelle rettigheter. Og nå er det veldig gledelig for meg å bidra med en strategisk analyse av Landsforeningen for barnevernsbarn i prosjektoppgaven hos NHH Executive.

– Du må planlegge godt

Dinardi og medstudentene jobber fulltid ved siden av studiene.

– Mine råd til kommende studenter er å ha en streng kalenderdisiplin. Marker alle studie- og eksamensdager i kalenderen din. Gjør det tydelig for arbeidsgiveren din når du ikke vil være tilgjengelig. Dette vil sannsynligvis hjelpe deg å unngå eventuelle logistikkproblemer mellom jobb og studier. Det er regelmessige samlinger, og det er viktig å være til stede for å få mest mulig utbytte av studiet.

Cecilie Dinardi. Foto: Henrik Evertsson
– Nyt å være student igjen. Uansett hvor mye du har å gjøre, prøv å finne glede i det faglige, i det sosiale og i fellesskapet, er rådet fra Cecilia Dinardi. Foto: Henrik Evertsson

Hennes andre råd er like viktig, understreker hun:

– Nyt å være student igjen. Uansett hvor mye du har å gjøre, prøv å finne glede i det faglige, i det sosiale og i fellesskapet. La deg drive inn i en studentboble sammen med de andre på samlingene. Etter hver samling føler jeg meg litt utslitt, men er samtidig fylt med nye ideer og ny kunnskap som jeg kan bruke i jobben.

Dinardi har ett semester igjen, og har vært på studieturer til Paris og Singapore.

– Dynamikken vi skaper som gruppe sammen med programlederne, som underviser på en engasjerende og inkluderende måte, er virkelig fantastisk. Jeg har allerede begynt å bygge et nettverk og har funnet livslange faglige sparringspartnere. Vårt studentkull er så sammensveiset at vi allerede har begynt å planlegge reunionssamlinger i kommende år!

Les mer om Executive MBA i Strategisk ledelse