– Jeg blir aldri utlært som leder

Bente Bjordal Tesaker. Privat foto
ANBEFALT: – Jeg kan absolutt anbefale strategisk ledelse for dem som ønsker faglig påfyll og konkrete verktøy til bruk i egen lederjobb. I tillegg blir du veldig inspirert av dyktige forelesere fra NHH, næringslivet og erfarne medstudenter, sier Bente Bjordal Tesaker, regionsjef for Vitusapotek i Rogaland. Privat foto
Av Ove Sjøstrøm

2. oktober 2023 15:21

– Jeg blir aldri utlært som leder

Bente Bjordal Tesaker er utdannet farmasøyt og regionsjef for Vitusapotek i Rogaland. Hun er tett på endringene i apotekbransjen og har valgt spesialisering i strategisk ledelse som videreutdanning.

– Jeg blir aldri utlært som leder, og videreutdanning i strategisk ledelse er midt i blinken for meg som jobber i en bransje som endrer seg, sier Bente Bjordal Tesaker, regionsjef for Vitusapotek i Rogaland.

– Hva opptar deg på jobb for tiden?

– Akkurat nå holder vi på å innføre en ny løsning for resepter, journalføring, refusjon og andre funksjoner vi har behov for å utføre oppgavene våre. Systemet gir alle landets apotek tilgang til samme database, og overgangen krever nøye planlegging og testing, sier hun trekker frem fordelene for pasientene som besøker apotekene:

– Informasjonen følger dem, uavhengig av hvilket apotek de besøker. Det sparer alle for mye arbeid og unødvendige flaskehalser.

Trenger gode digitale løsninger

Digitalisering og teknologisk utvikling gir nye muligheter innen persontilpasset medisin, raske leveranser og informasjon via apper for apotekbransjen, understreker Tesaker.

– Digitaliseringen blir bare viktigere og viktigere og betyr mye med tanke på effektivisering av helsevesenet. Gode digitale løsninger frigjør blant annet tid for våre ansatte slik at de kan yte bedre service og veiledning for dem som fysisk besøker apotekene våre.

– Du ser ikke for deg en framtid uten fysiske apotekutsalg?

– Nei, vi har en viktig oppgave med å veilede publikum i riktig bruk av medisinen de har fått foreskrevet av legen. Alt kan ikke gjøres digitalt.

Store endringer

Bente Bjordal Tesaker. Privat foto
VIL AVLASTE HELSEVESENET: – Farmasøytene bør i enda større grad brukes til mer enn salg av varer. Vi har begynt å sette vaksiner og kanskje vi også bør får utvidet forskrivningsrett, sier Bente Bjordal Tesaker.

Tesaker var ferdigutdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo i 1997, og hun har sett endringene i apotkebransjen fra innsiden. Frem til 2001 var alle apotekene, bortsett fra sykehusapotekene, privateid av farmasøyter med bevilling fra staten. Det endret seg i 2001 med en ny apoteklov. Da dukket de første kjedene opp.

– Det var min første store oppgave innen endringsledelse, å få apoteket jeg ledet til å bli en del av noe større. Det bød på sine utfordringer både når det gjaldt driftssystem og å få ansatte inn i en ny bedriftskultur, men det gikk seg til, forteller hun.

I 2021 ble Tesaker regionsjef for Vitusapotek i Rogaland, og hun har det øverste ansvaret for 24 apotek. Hun tror fremtidens apotek kan spille en enda større i helsetilbudet vårt. Med en aldrende befolkning og økt press på helsevesenet, kan apotekenes kompetanse avlaste et presset helsevesen.

– Farmasøytene bør i enda større grad brukes til mer enn salg av varer. Vi har begynt å sette vaksiner og kanskje vi også bør får utvidet forskrivningsrett. Da kan vi være med å avlaste helsevesenet, sier hun og slår fast:

– Vi må uansett satse mer på innovasjon og utvikle nye løsninger for å møte behovene til fremtidens pasienter og kunder.

Tar videreutdanning hos NHH Executive

Med kjededannelser, digitalisering og nye utfordringer for fremtidens apotek, var det også på tide med en kunnskapsoppdatering for regionsjefen.

Valget falt på en EMBA med spesialisering strategisk ledelse hos NHH Executive.

– Det har vært utrolig givende kunnskapsreise. Innholdet er både interessant og relevant på en gang. Det beste er at jeg får systematisert alt jeg har lært gjennom mange år som leder. Jeg fått noen gode knagger å henge kunnskapen min på.

– Skape varige konkurransefortrinn

Strategisk ledelse er et av de mest populære programmene ved NHH Executive. Påtroppende programdirektør for strategisk ledelse, Anita Meidell, er ikke overrasket over suksessen.

– Når vi tilbyr aktuell forskning og teori og baker dette sammen med casearbeid basert på den virkelig verden, gir dette umiddelbar verdi for deltakerne. I en verden preget av usikkerhet og endringer, blir livslang læring for ledere en viktig innsatsfaktor for virksomhetene, sier hun.

– Hva er strategisk ledelse?

– Kort fortalt innebærer strategisk ledelse å forstå dagens utfordringer og forberede seg på morgendagens muligheter. Dagens ledere må kunne ta beslutninger basert på komplekse forhold, og samtidig ha en helhetlig forståelse av omgivelsene, sier Meidell som legger til:

– Det handler om å skape resultater sammen med andre og skape varige konkurransefortrinn.

– Kan absolutt anbefale

Tesaker er ferdig med det toårige studieløpet før jul. Hun skryter av medstudentene som kommer både fra private og offentlige virksomheter.

– Jeg har lært utrolig mye av andre erfarne ledere. Det gir inspirasjon å høre hvordan andre tenker endring, strategisk ledelse og utfordringer i egen bransje, sier hun.

Tesaker understreker at studiet er fullt gjennomførbart ved siden av full jobb.

 – Det krever disiplin og evne til å gå inn i studieboblen, spesielt på samlingene. Da lærer man best, sier Tesaker som ikke er i tvil om verdien av videreutdanningen:

– Jeg kan absolutt anbefale strategisk ledelse for dem som ønsker faglig påfyll og konkrete verktøy til bruk i egen lederjobb. I tillegg blir du veldig inspirert av dyktige forelesere fra NHH, næringslivet og erfarne medstudenter.

Executive EMBA med spesialisering i strategisk ledelse