Traff perfekt med videreutdanning

Quỳnh L
– Strategisk ledelse er svært viktig for jobben jeg har nå. Helsesektoren er stor og har mange aktører. regjeringen, Helsedirektoratet, helseforetakene gir oss føringer, sier Quỳnh Le, leder for Nasjonalt legemiddelberedskapslager.
Av Ove Sjøstrøm

19. oktober 2022 10:27

Traff perfekt med videreutdanning

Farmasøyten Quỳnh Le skal trygge forsyningen av legemidler til Norge. Å jobbe med beredskap krever gode kunnskaper om strategisk ledelse.

– Vi har ikke en stor legemiddelproduksjon i Norge, og vi klarer ikke å forsyne oss selv med nok legemidler, sier Quỳnh Le, leder for Nasjonalt legemiddelberedskapslager. 

– Sikker og forutsigbar tilgang til medisiner er viktig, men ingen selvfølge. Derfor vi trenger vi et beredskapslager hvis det skulle oppstå en krise. 

Farmasøyten leder en stab på tre personer. Nylig ble det bevilget nye 110 millioner kroner til jobben for å sikre medisinberedskap i tilfelle en krise. 

– Bygger dere et stort sentrallager med medisiner?

– Nei, ikke et fysisk lager. Å bygge et beredskapslager gjøres i samarbeid med legemiddelgrossistene rundt i Norge, som rullerer hvilke medisiner som skal lagres. Vi har et mål om å ha nok kritisk legemidler til seks måneders normal forbruk tilgjengelig, forklarer hun.

Oppkjøp og studier

Le begynte i den nye jobben i 2022. Da kom hun fra jobben som administrerende direktør i Eurofins Havlandet forskningslaboratorium i Florø. Underveis i yrkeskarrieren har hun alltid vært opptatt av å oppdatere seg faglig, ikke bare innen farmasi, men også innen ledelse og økonomi.

I 2020 begynte hun på en ny runde med videreutdanning hos NHH Executive, med en EMBA med spesialisering i strategisk ledelse. Masterprogrammet tas på deltid over to år.

– Da jeg begynte videreutdanningen på NHH, hadde jeg ingen planer om å bytte jobb, sier hun og legger til at utdanning kom godt med før jobbskiftet.

– I min forrige jobb hos Havlandet gikk vi inn i en ny fase med ekspansjon og oppkjøp utenfra. Da var jeg allerede i gang med videreutdanningen hos NHH Executive, sier hun og slår fast:

– Dette handlet om endringsledelse og strategi med store bokstaver. For min del ble det svært viktig å ha denne kunnskapen med meg i prosessen vi stod i. 

Casebasert undervisning

Masterprogrammet EMBA med spesialisering i strategisk ledelse bruker gruppe- og casearbeid sammen med forelesninger og pensum, som pedagogisk metode.

– Da vi skulle vokse i Havlandet og fikk nye eiere, brukte jeg selskapet mitt som case i gruppen. Det ga meg mange nyttige verktøy og gode argumenter for strategien videre.

– Du tok med deg kunnskapen inn i prosessen hos Havlandet?

– Helt riktig. Casearbeidet resulterte i at jeg fikk gjennomslag på strategimøtene i styrerommet når det gjaldt ekspansjonen vår. Jeg hadde gode begrunnelser for hvorfor vi skulle fortsette med dette, sier hun og slår fast:

– Det var fantastisk å stille med faglig tyngde i en slik prosess. Jeg traff godt med videreutdanningen både som leder for Havlandet og i min neste jobb.

Ny jobb med mange aktører

Mot slutten av studiet skiftet Le jobb. Hun ble ansatt for å få drive nasjonalt beredskapslager for legemidler. Arbeidet begynte allerede i 2020, og Le ble ansatt året etter for å sørge for permanent drift. Det er Helse Vest HF og Sjukehusapoteka Vest som har fått driftsoppdraget. De skal sørge for sikker legemiddeltilførsel til spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, som landets sykehus, kommuner og apotek.  

– Fikk du bruk for videreutdanningen i den nye jobben?

– Strategisk ledelse er nok svært viktig for jobben jeg har nå. Helsesektoren er stor og har mange aktører, regjeringen, Helsedirektoratet og helseforetakene gir oss føringer, sier hun og utdyper:

– Å ha strategisk ledelse i bunn, betyr at jeg lettere forstår helheten i de avgjørelsene som blir tatt. Å ha denne forståelsen, gjør det lettere få ting gjort på en effektiv og god måte. Vi kjenner på ansvaret. Det er en viktig jobb å trygge befolkningen med medisiner, hvis, eller når det skulle oppstå en krise. 

Ble hektisk

Le understreker at selv om det ble veldig hektisk for henne, er studiet fullt mulig å gjennomføre med full jobb ved siden av.

– Jeg er avhengig av å planlegge for å kunne gjennomføre, men så kom krigen i Ukraina. Mye av tiden jeg skulle bruke til eksamensforberedelser gikk til beredskapsarbeid.  Da var jeg ekstra glad for at jeg hadde jobbet med fortløpende underveis med pensumet, og ikke vente til rett før eksamen.  

– Mitt tips til andre studenter er å sette av nok tid til forberedelser og å være 100 prosent til stede på samlingene.

Medstudentene til Le hadde også mange års erfaring fra arbeidslivet før de satte seg på skolebenken på ny.

– Å ha noen års arbeidserfaring med seg inn i studiet, er gull verdt. Det gir en helt annen innsikt og forståelse, ikke bare når man leser pensum, men også i diskusjonene med medstudentene om hvilke utfordringer de jobber med i sine bransjer og yrker.

– Fikk du ny jobb på grunn av videreutdanningen hos NHH Executive? 

– Det kan ikke jeg svare på. Men det var muligens en fordel.

Les mer om NHHs Executive MBA med spesialisering i strategisk ledelse