Ser etter komplementær kompetanse

Atle Knudsen. Foto: Ove Sjøstrøm
– Mange av selskapene jeg er involvert i er ganske sammensatt og har en komplisert forretningsmodell. Da er det viktig med god og sammensatt kompetanse rundt bordet, sier Atle Knudsen, konserndirektør Kunde i Agder Energi.
Av Ove Sjøstrøm (tekst og foto)

7. september 2022 13:05

Ser etter komplementær kompetanse

Atle Knudsen er styreleder i en rekke selskaper i kraftbransjen. Han valgte Styreprogrammet på NHH Executive for å ruste seg faglig i en tid med omstilling og raske endringer.

Energi- og kraftbransjen står overfor mange endringer. Det handler om et kraftmarked med store svingninger og ikke minst omstilling, digitalisering og etablering av nye forretningsmodeller i det grønne skiftet. Endringene stiller også flere krav til ny kompetanse hos styreledere og styremedlemmer.

– Kunnskapsbaserte beslutninger er viktigere enn noen gang, sier Atle Knudsen, konserndirektør Kunde i Agder Energi. I tillegg til å være konserndirektør for kundesegmentet, er han også styreleder i en rekke av datterselskapene til energiselskapet på Sørlandet.

– Jeg har sittet i mange styrer gjennom årene, men nå er jeg blitt styreleder i fire av våre datterselskaper, sier han og legger til:

– Det er derfor jeg deltar på Styreprogrammet. Jeg trenger å oppdatere kunnskapen min og modnes mer faglig inn i rollen som styreleder. Jeg ønsker å bli litt tryggere, og ikke minst være med på å utvikle datterselskapene i det fornybare skiftet vi står i nå.

Konserndirektøren holder til i Kristiansand, er siviløkonom av utdanning og har i tillegg en EMBA med spesialisering i strategisk ledelse fra NHH Executive 2012. Knudsen avsluttet Styreprogrammet hos NHH Executive våren 2022.

– Her fikk jeg et rammeverk og en strukturert måte å tenke på rundt styrearbeid. Det er viktig for meg å tenke gjennom rolleforventningene og samspillet mellom styreleder og styre. I tillegg er samarbeidet mellom styreleder og administrerende direktør også veldig viktig. Styreprogrammet har gitt meg mange gode verktøy.

Casebaserte samlinger

Styreprogrammet til NHH Executive, er blitt kalt Norges mest populære styrerom. Enkelte år er det ventelister for å komme inn. NHH samler de beste lærerkreftene fra egne rekker, og engasjerer i tillegg kjente næringslivstopper som blant Gisele Marchand, Helge Lund, Rune Bjerke og Helge Leiro Baastad, som alle bidrar faglig.

– De kommer med gode refleksjoner fra egen jobbhverdag. Det var veldig nyttig og inspirerende å høre blant annet konserndirektør Leiro fra Gjensidige fortelle om hvordan han jobbet opp mot sitt styre, ikke minst hvordan administrasjonen kan bidra til å gjøre et styre godt, sier han og legger til:

– Og jeg kjenner mye igjen fra mitt eget styrearbeid. Spesielt i saker det ikke går så bra, er det lett å peke på feilvalg. Men når det går bra, er det ikke så synlig at det er forankret i et solid forarbeid blant annet fra administrasjonen.

– Hva synes du om det pedagogiske opplegget?

– Interaktivt og engasjerende. Dyktige næringslivsledere som sørger for en god billedgjøring av hva som skjedde i de ulike casene. Vi kan stille spørsmål underveis, og da får vi en enda dypere forståelse av hva som faktisk ble gjort og ikke gjort på ulike tidspunkt, sier han og understreker:

– Jeg må også få trekke frem lærekreftene fra NHH. De er gode til å underbygge det vi diskuterer med fersk forskning og teori.

Trenger god kompetanse

Atle Knudsen og Heidi Finskas. Foto: Ove Sjøstrøm
– Kunnskapsbaserte beslutninger er viktigere enn noen gang, sier Atle Knudsen, konserndirektør Kunde i Agder Energi. Heidi Finskas fra KLP til høyre.

Med den raske endringstakten i energi- og kraftbransjen, må man ha riktig kompetanse i de ulike styrene i Agder Energis datterselskaper, understreker Knudsen.

– Hvordan rekrutterer vi riktige og gode styremedlemmer? Hvordan få komplementær  kompetanse? Mange av selskapene jeg er involvert i er ganske sammensatt og har en komplisert forretningsmodell. Da er det viktig med god og sammensatt kompetanse rundt bordet.

– Hvilke typer kompetanse ser dere etter?

– Blant annet markedskompetanse. Vi må ha dyktige folk med innsikt i kraftmarkedet som vet hvordan prisdannelsen skjer. Risikostyring er en annen viktig del av dette. Har vi kontroll? Vi er veldig eksponerte. Teknologi- og cybersecuritykompetanse er også viktig å ha rundt styrebordet. Og selvfølgelig frem til det operasjonelle, at vi har en god drift. Det er med andre ord bred og sammensatt kompetanse som trengs.

– Hva tenker du om det som skjer akkurat nå?

– Vi kan vel slå fast at skiftende i kraftmarkedet skjer veldig raskt. Men vi er et robust konsern som har mye forskjellig kompetanse å trekke på.

– Helt til slutt. Er det vanskelig å kombinere Styreprogrammet med full jobb?

– Ja, det er fullt mulig å kombinere dette med jobben. Men det er viktig å understreke at du må være til stede mentalt når du først er her. Du må delta aktivt, ellers får du ikke full uttelling av det faglige.

– Er du blitt en bedre styreleder etter dette?

– Jeg får da virkelig håpe det, sier han og smiler.

Les mer om styreprogrammet