Går inn i en ny digital hverdag

Iver Bragelien. Foto: Helge Skodvin
Programdirektør Iver Bragelien. Foto: Helge Skodvin
Av Ove Sjøstrøm (tekst) og Helge Skodvin (foto)

21. juni 2021 17:14

Går inn i en ny digital hverdag

Førsteamanuensis Iver Bragelien har lært mye om digital undervisning siden pandemiutbruddet. Mange av de digitale verktøyene blir med ham videre i høst.

– Det siste året har vært en lærerik digital reise for meg som formidler. Jeg har høstet mange gode erfaringer og lært mye nytt, sier førsteamanuensis Iver Bragelien ved NHH.  

Bragelien er også programdirektør for NHH Executives MBA i økonomisk styring og ledelse. I tillegg bidrar han som foreleser på flere av de andre programmene til NHHE.

Gikk online

Anbefalt

Fagbok: «Strategisk økonomistyring» av Kjell Gunnar Hoff, Iver Bragelien, Per Aksel Holving, Øystein Strøm og Erik Vea.

– En god fagbok jeg anbefaler varmt. Den kommer nå ut i ny og revidert utgave.

Skjønnlitteratur: «Anabasis» av Xenofon.

– Dette er en gresk klassiker med hærfører Xenofon sine egne beretninger om felttoget i det gamle Perserriket. Den ble skrevet for rundt 2400 år siden, men som er like morsom å lese i dag. For historieinteresserte, kan jeg også anbefale Robert Harris sin thriller «V2», som både er godt skrevet og gir god innsikt i Nazi-Tysklands rakettprogram.

Podcast: Podcast med Iver Bragelien og Tore Hillestad om Executive MBA i økonomisk styring og ledelse.

– Og selvfølgelig Ledertaffel – NHHs podcast om ledelse. Jeg er så heldig å få være gjest i episode 2.

Mat: Grillet rype.

Sommer: Hytta i Vågå.

– Her kan vi fiske, bade og gå på tur i Jotunheimen.

Under pandemien måtte Bragelien, som andre forelesere, finne nye måter å undervise på. Det gjaldt både Executive-programmene og på fulltidsstudiene, hvor Bragelien har ansvaret for masterkurset «Styring av større foretak».

– Første gangen jeg skulle ha en heldigital undervisningsdag på et Executive-program, tidlig i pandemien, må jeg innrømme at jeg var litt nervøs. Men det morsomme er jo at den første casediskusjon vi hadde den dagen, kanskje var den beste diskusjonen jeg har hatt av det caset noen gang.

– Hvilke råd har du til andre som skal inn i det digitale klasserommet?

– Det viktigste er å unngå monolog. Bruk digitale tavler og involver studentene på ulike måter.

 – Savner du kritt og tavle?

–  Det gjorde jeg helt til jeg fant en nesten fullgod erstatning. Å tegne i Powerpoint er ingen god løsning, sier han og forklarer at det løste seg da han kjøpte en app til iPad som fungerer som et interaktivt digitalt whiteboard.

– Det har noe med rytmen i undervisningen å gjøre. Impulsiviteten i undervisningsopplegget blir borte hvis alt er ferdigskrevet på forhånd. Man må kunne notere på en eller annen form for tavle underveis.

– Jeg bruker også verktøy for å aktivisere studentene på andre måter. For eksempel ved å sende studentene ut i digitale grupperom, å bruke chatfunksjonen og den digitale plattformen «Mentimeter» for å involvere studentene. Da kan de stille spørsmål, komme med kommentarer og svare på konkrete spørsmål.

Når flere

Midt under pandemien lanserte NHHE et nytt digitalt undervisningsopplegg, Executive online. Her får man servert det beste fra NHHs fagområder gjennom korte digitale kurs. Bragelien og professor Trond Bjørnenak hadde ansvaret for gjennomføringen av økonomistyring i en digital verden.

– Det ble en suksess, og det er et opplegg som er kommet for å bli, også etter pandemien. For kortere kurs er det ikke hensiktsmessig for deltakerne å reise langt for å delta, og vi har nå fått testet ut hva som fungerer og ikke fungerer når det gjelder digital undervisning. Det vi tilbyr digitalt, er minst like bra som det vi tradisjonelt har tilbudt i fysisk form, sier Bragelien.

Det vi tilbyr digitalt, er minst like bra som det vi tradisjonelt har tilbudt i fysisk form

Førsteamanuensis og programleder Iver Bragelien

Det viser seg at omleggingen til digital undervisning har ført til at flere enn før setter av tid til programmene hos NHHE.

– Det er helt strålende at interessen for fagtilbudet vårt øker utenfor de store byene. Tidligere har det vært slik at ikke alle har hatt anledning til å sende medarbeidere på fysiske kurs hos oss. Da kommer vi heller til dem. Og med bruk av digitale verktøy, blir undervisningen svært levende, sier Bragelien som slår fast:

– Vi driver mye med problembasert læring, og da er det fint å kunne svare på problemstillingene sammen med studentene.

Mer digital undervisning

De gode erfaringene med digital formidling blir også tatt med når Executive MBA i økonomisk styring og ledelse utvides til høsten.

– I høst blir det en blanding av fysiske samlinger og noe digital undervisning. Da får vi et større faglig trykk og kontinuitet gjennom hele studiet. Vi setter av tid også mellom de fysiske samlingene til diskusjoner, veiledning og eksamensgjennomgang, sier han og understreker:

– De fysiske samlingene blir fortsatt den viktigste møteplassen, for å bygge nettverk og oppleve den gode pausepraten – som fremmer både læring og refleksjon, men de kortere digitale møtene vil være et godt supplement, som jeg tror vil gi en mer effektiv læringsprosess totalt sett.

Bragelien brenner for videreutdanning, en viktig innsatsfaktor for omstilling og verdiskapning.

– Når du er ferdig utdannet i 20-årene, har du en solid plattform for å utvikle deg videre. Etter noen år innser du kanskje at du aldri blir ferdig utlært, og da er tiden inne for å komme til oss, sier Bragelien og slår fast:

– Når du har jobbet i noen år, har du en annen nytte av undervisningen vår. Du har rett og slett mange flere knagger du kan henge kunnskapen din på.

Høy relevans

Bragelien trekker frem at de aller fleste tar i bruk kunnskapen fra NHHE i egen jobb underveis i studiene. Mange opplever å kunne anvende kunnskapen umiddelbart etter en samling, som gir en helt annen læringseffekt. Samtidig får organisasjonen de er ansatt i god nytte av studiet.

– Praktiske problemstillinger i egen virksomhet gir mange refleksjonsmuligheter underveis i undervisningen. Studentene skriver oppgaver om utfordringer de må takle i egen jobb, og finner løsninger på utfordringene, sier Bragelien som slår fast:

– Opplevd relevans for deltakerne er utrolig høy på disse studiene.

Bragelien ønsker flere ingeniører, jurister og andre som ikke har økonomibakgrunn, velkommen til NHHs Executive studier nå i høst.

– Deltakere uten økonomibakgrunn som har gjennomført en MBA i økonomisk styring og ledelse hos oss, forteller oss om nytten av å få et nytt «språk», som gir dem mer innflytelse i virksomhetene. I tillegg stiller de naturlig sterkt internt i organisasjonen når spennende roller skal bekles.

Les mer om MBA i økonomisk styring og ledelse