Åpner døren for flere i høst

Monica Rydland. Foto: Helge Skodvin
Monica Rydland brenner for å utvikle lederrollen og et bærekraftig lederskap.
Av Ove Sjøstrøm (tekst) og Helge Skodvin (foto)

28. juni 2021 07:00

Åpner døren for flere i høst

Programdirektør og forsker Monica Rydland trives best i felt. Der treffer hun ledere i privat og offentlig sektor som står midt i endrings- og omstillingsprosesser.

Etter mange år i yrkeslivet, bestemte Monica Rydland seg for å ta en doktorgrad i endring og ledelse. Men det første møte med NHH ble litt mer spennende enn forventet.

– Doktorgraden min hang i en veldig i tynn tråd, sier Monica Rydland og ler.

– Hva skjedde?

– Jeg kom optimistisk til første møte, men skjønte fort at jeg var en uke for sen til årets hovedopptak. Heldigvis la NHH ut et nytt stipendiat samme vår og jeg fikk mulighet til søke. Endelig skulle jeg få muligheten til å utforske strategisk endring, innovasjon og ledelse, sier hun.

Anbefalt

Fagbok: «Yes to the mess» av Frank J. Barrett.

– Jeg brenner for omstilling, innovasjon, ledelse og musikk! Barrett er jazzpianist og professor i ledelse. Hans budskap er at vi må ha noen faste strukturer i bunn, men akkurat som jazzen, må du ha evne til å improvisere for å drive omstilling.

Skjønnlitteratur: «Yt etter evne, få etter behov» av Olaug Nilssen.

– Kan ikke anbefales sterkt nok. Les gjerne resten av forfatterskapet hennes.

Podcast: Ledertaffel

– Ledertaffel er NHHs lærerike podcast om ledelse.

Mat: Reker.

 – De spises på bryggen min.

Sommer: Bryggen.

– Jeg tror ikke jeg drar så langt i år. Sommeren skal tilbringes på bryggen min. Velkommen skal du være om du siger forbi.

Trygt innenfor døren fikk hun gleden av å delta i NHH sitt tverrfaglige forskningsprosjekt FOCUS, som nå er RaCE-programmet. Hun studerte også innovasjon og endring på Innovation research school. Her møtte hun verdens ledende innovasjonsforskere.

– Jeg hadde en særdeles dyktig og inspirerende hovedveileder i professor Inger Stensaker og disputerte i 2018. Min doktorgrad tar for seg mellomlederen som endringsagent. Mellomledere er en svært viktig kraft å mobilisere for å lykkes med endring og innovasjon, sier hun.

Ny og fleksibel

Rydland er i dag programdirektør hos NHH Executive (NHHE), og har ansvaret for nysatsingen Executive master i ledelse. Hun er også fagansvarlig for innovasjonsstudiet design thinking hos NHHE.

Nå gleder hun seg til høsten kommer og møte ledere som bygger sin kompetanse gjennom Executive master i ledelse.

– Det er fleksibiliteten i masterprogrammet som er nytt. Noen kan vegre seg for å gå på et sammenhengende løp, sier Rydland, som endelig kan tilby et mer fleksibelt studieopplegg:

– Executive master i ledelse kan tilpasses din egen tidsplan. Her kan du bygge din egen master og til slutt skrive en masteroppgave, der du fordyper deg faglig innenfor et område som virkelig interesserer deg.

Læring for livet

I dag bør alle ledere ha evne og mulighet til å fornye og utvikle sin kompetanse. En fleksibel master i ledelse tror Rydland vil åpne døren for flere.

– Endringstakten øker, og endringslandskapet blir stadig mer komplekst. Min egen forskning viser at hvordan mellomledere tar rollen som endringsagent påvirker organisasjonens evne til omstilling og innovasjon. Det er viktig at vi legger til rette for livslang læring. Da bør vi også ha videreutdanningsprogrammer som er forenlig med et privatliv og et aktivt yrkesliv. Det er veldig bra at vi har fått dette på plass.

Rydland har selv langs fartstid som mellomleder innen finansnæringen med ansvar for blant annet forretningsutvikling, produktutvikling og innovasjon.

Hun brenner for å utvikle lederrollen og et bærekraftig lederskap.

– Den lederen jeg er i dag, påvirker hvilke medarbeidere jeg har i morgen, var det av våre Executive-studenter som sa til meg en gang. Det synes jeg var veldig klokt sagt, sier Rydland som stortrives ute i felt.

I felten treffer jeg ledere som står midt i endrings- og omstillingsprosesser. Det er utrolig lærerikt å lytte til dem og skape kunnskap sammen med dem.

Monica Rydland

– I felten treffer jeg ledere som står midt i endrings- og omstillingsprosesser. Det er utrolig lærerikt å lytte til dem og skape kunnskap sammen med dem.

Interessen hennes for ledelse og endring har ført til både en doktorgrad og flere vitenskapelige artikler om emnet.

Håndbrekk eller brekkstang?

Rydland har nylig forsket på lederes evne til å gjennomføre planlagte og strategiske endringer under koronapandemien sammen med førsteamanuensis Birthe Kaafjord Lange.

– Vi utforsket i hvilken grad krisen var en brekkstang eller håndbrekk for strategiske endringer som var på blokken før krisen slo inn med uforutsigbar kraft. Studien viser at ledere brukte krisen til å iverksette noen av sine strategiske endringer.

Les mer i Magma: Krise – håndbrekk eller brekkstang for strategisk endring?

– Et sentralt spørsmål fremover er om det er mulig å bevare endringskraften som oppstod under pandemien, sier Rydland.

– Tror du vi går tilbake til der vi var før pandemien?

Monica Rydland. Foto: Helge Skodvin
Utfordringen for mange er å opprettholde alle de kloke valgene vi har tatt under pandemien. Blant annet har økt bruk av digitale løsninger gjort oss mer fleksible, sier Monica Rydland

– Jeg møter mange ledere som stiller seg det samme spørsmålet. Utfordringen for mange er å opprettholde alle de kloke valgene vi har tatt fram til nå. Blant annet har økt bruk av digitale løsninger gjort oss mer fleksible, sier hun.

Men dessverre viser empirien og forskningen at det lett å falle tilbake til gamle mønstre.

– Det er jo dumt, hvis det nye fungerer bedre. Ønsker vi å brekke opp for å få til endring, eller setter vi håndbrekket på og går tilbake til dysfunksjonelle og gamle mønstre?

Fra finans til akademia

Den akademiske karrieren til Rydland begynte hos Universitetet i Bergen på 1990-tallet. Der tok hun hovedfag i administrasjons- og organisasjonsvitenskap og studerte endringsprosesser et stort olje- og gasselskap. Siden ble det jobb som trainee og senere nordisk produktsjef for bedrift og industri i Tryg forsikring. Deretter ble det jobb i Sparebanken Vest.

– Da jeg sluttet i min siste jobb var jeg klar for å gjøre et stort karriereskift. Jeg banket på døren til NHH og spurte om de hadde en doktorgrad jeg kunne ta. Det hadde de heldigvis.

– Hvorfor trives du hos NHHE?

– Fordi vi praktiserer god kunnskapsutvikling med studenter som har verdifull yrkeserfaring med seg inn i studiet.

– Helt til slutt. Hva gjør du du i sommer?

– Jeg drar ikke langt. Jeg kommer til å tilbringe mye tid på bryggen min i sommer. Der finner jeg roen.

Les mer om Executive master i ledelse

Iver Bragelien. Foto: Helge Skodvin

Går inn i en ny digital hverdag

Førsteamanuensis Iver Bragelien har lært mye om digital undervisning siden pandemiutbruddet. Mange av de digitale verktøyene blir med ham videre i høst.