Selvstendig arbeid i hovedprofilen Business Analytics

BANTHE Selvstendig arbeid i hovedprofilen Business Analytics

Vår 2024

Oppsummering

Studiepoeng
30
Semester

Høst og vår.