Praksissemester Sør-Afrika

INT111 Praksissemester Sør-Afrika

Høst 2024

 • Innhold

  Praksissemester Sør-Afrika består av to komponenter som gis på NHH i løpet av januar og februar, samt et internship i en bedrift i Sør-Afrika fra mars til juni. Internship varer i 12 uker, med fire praksisdager i uken koblet med et akademisk kurs på University of Capetown en dag i uken. Halvparten av studentene skal jobbe innen kapitalforvaltning og halvparten på arbeidsplasser som jobber med sosial innovasjon og entreprenørskap. Uansett arbeidsplass får alle studentene grunnopplæring i bruk av Bloomberg på NHH og undervisning i sosial innovasjon og entreprenørskap på University of Capetown.

 • Læringsutbytte

  Praksissemester Sør-Afrika gir følgende læringsutbytte:

  Kunnskap

  • Har basiskunnskap om Sør-Afrika og økonomi og næringsliv i Afrika.
  • Har kunnskap om hvordan kapitalforvaltere opererer, hvilket ordforråd som brukes i finansnæringen og kunnskap om de mest vanlige formene for verdipapiranalyse.
  • Har kunnskap om utfordringer og muligheter for sosial innovasjon og bærekraftig forretningsledelse i Afrika.

  Ferdigheter

  • Kan observere og analysere hvordan ulike normer og verdier påvirker interkulturelle arbeidsplasser.
  • Kan bruke Bloomberg-systemet til å følge og analysere en portefølje av verdipapierer, bruke riktige termer for finans-engelsk, og kan evaluere investeringsbeslutninger i verdipapirer både finansielt og etisk.
  • Kan reflektere over egne internship-opplevelser knyttet til entreprenørskap, innovasjon, organisasjon, teknologi, kompleksitet, diskurs, ledelse og administrasjon.
  • Kan gi råd for forbedring i egen internship-organisasjon.

  Generell kompetanse

  • Forstår relevante sosioøkonomiske kontekster for egen internshiporganisasjon.
  • Har bedre kompetanse i engelsk forretningskommunikasjon.

 • Undervisningsopplegg

  "Introduksjon til praksissemester Sør-Afrika" gis på NHH fra 8. til 26. januar 2024, og er delt i tre bolker:

  1) Sør-Afrika kunnskap.

  2) Økonomi og næringsliv i Afrika.

  3) Å jobbe i et interkulturelt miljø.

  Den siste bolken avsluttes med et obligatorisk 3-timers refleksjonsseminar gitt online av NHHs karrieresenter i juni.

  "Bloomberg training with business English" gis fra 29. januar. til 16. februar 2024. Denne delen gis som en kombinasjon av en akademisk og en praktisk bolk og avsluttes med en muntlig presentasjon av porteføljen studentene har analysert.

  "Innovasjon og ledelse i en afrikansk kontekst", gis av University of Capetown fra medio mars til medio juni. Universitetet har ansvaret for studentenes internship i Capetown som totalt varer i 12 uker. Det vil være fire praksisdager i uken og et akademisk progam på Graduate School of Business en dag i uken i løpet av perioden.

 • Adgangsbegrensing

  Opptaket for våren 2024 er sluttført. For mer informasjon om opptaket for våren 2025, vennligst følg denne lenken: https://www.nhh.no/for-studenter/karrieresenter/praksissemester-i-sor-afrika/ (kopier url).

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  • Gjennomført "Introduksjon til praksissemester Sør-Afrika" og "Bloomberg training with business English" før praksisperioden starter.
  • Gjennomført internship i Sør-Afrika.
  • Muntlig presentasjon i internship-gruppe ved University of Capetown.
  • Deltagelse på 3-timers refleksjonsseminar gitt online av NHHs karrieresenter.

 • Vurderingsordning

  Emnets tre komponenter har følgende vurderindsordning:

  Introduksjon til praksissemester Sør-Afrika

  • Mappe bestående av 3-4 oppgaver og et refleksjonsnotat.

  Bloomberg training with business English

  • Muntlig individuell presentasjon.

  Innovasjon og ledelse i en afrikansk kontekst

  • Akademisk sluttrapport og evaluering fra arbeidsgiver.

  Studenten må bestå alle delene i vurderingsordningen, og de må være bestått i samme semester.

 • Vurderingsuttrykk

  Bestått - ikke bestått.

 • Dataverktøy

  Bruk av Bloomberg terminalen på biblioteket.

 • Litteratur

  For undervisningen på NHH, vil artikler og annet materiale bli publisert i Canvas/Leganto.

  For undervisningen på University of Capetown blir pensumlisten publisert ved ankomst.

Oppsummering

Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
Norsk og engelsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Ph.d. kandidat Agnes Bamford (kontaktperson fram til mars), Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

Førsteamanuensis Kristin Rygg (kontaktperson fra mars av), Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon