Norwegian Language for Foreign Students level II

NOR11 Norwegian Language for Foreign Students level II

Høst 2023

 • Innhold

  Dette kurset fokuserer på norsk språk på mellomtrinnet (A2-B1 nivå). Kurset bygger på NOR10, og utvider kunnskapene i grammatikk og ordforråd. Kurset tar også opp og diskuterer en del emner om norsk kultur.

 • Læringsutbytte

  Ved fullført kurs skal studenten har tilegnet seg følgende

  Kunnskaper

  • Kunnskaper om dagligspråket i Norge
  • Kjennskap til de viktigste tradisjonene i Norge
  • Kunnskaper om de viktigste feiringene og helligdagene i Norge
  • Noe kunnskap om norsk historie og hvordan det har påvirket dagens samfunn

  Ferdigheter

  • Kan lese og forstå autentiske norske tekster og forstå hovedinnholdet i dem
  • Snakke uforeberedt om de fleste dagligdagse emner
  • Kan gjenfortelle en tekst, film, bok eller hendelse
  • Kan sammenlikne to ting, gi fordeler og ulemper og uttrykke en egen mening om dem
  • Kan skrive tekster på norsk om de fleste dagligdagse emner

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger

  Skriftlig gruppearbeid

  Muntlig gruppearbeid

  Individuelt skriftlig arbeid

  Konversasjonsklasser

  Muntlig deltakelse spiller en svært viktig del i undervisningen og kurset stiller høye krav til aktiv deltakelse både individuelt og i grupper.

 • Krav til forkunnskaper

  NOR10, eller kunnskaper og ferdigheter mellom nivå A1-A2 i CEFR.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  For å gå opp til eksamen kreves det at studentene har levert og fått bestått 2 individuelle skriftlige oppgaver av fastsatt lengde og bestått en grammatikktest.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsordning

  • Individuell hjemmeeksamen, 3 timer, (50%)
  • Muntlig eksamen 15 min. (50 %) samtale på norsk

  Alle delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må dermed alle delene bestås på nytt.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A-F

 • Dataverktøy

  Bruk av Canvas og internettverktøy knyttet til læreboken er integrert i undervisningen.

 • Litteratur

  Pensumliste publiseres i Canvas/Leganto.

  Tekster som blir delt ut under kurset, for eksempel aktuelle avisartikler (også tilgjengelig via læringsplattformen).

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2023.

Emneansvarlig

Kari Johanne Oma, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.