Norwegian Language for Foreign Students level II

NOR11 Norwegian Language for Foreign Students level II

 • Innhold

  Innhold

  Norwegian grammar, morphology and syntax. Topics from Norwegian society and culture.

  This course is reserved for students with limited knowledge of Norwegian language. Students with Norwegian, Norwegian as a second language, Swedish or Danish as are not accepted to the course.

   

  Kurset er adgangsbegrenset til studenter som har begrenset kjennskap til norsk språk. Studenter med norsk, norsk som andrespråk, svensk eller dansk vil ikke bli tatt opp på kurset.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidaten skal ved fullført kurs:

  ha gode kunnskaper i den norske grammatikken

  kunne lese og forstå hovedinnholdet i autentiske norske tekster som for eksempel avistekster

  ha tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å føre en samtale og legge frem en presentasjon på norsk

  kunne produsere tekster på norsk

  ha realiakunnskap om Norge, demografi, historie og samfunnsliv

   

  Learning outcomes

  The candidate will be expected, on completion of the course, to have:

   

  good skills in Norwegian grammar

  the ability to read and understand the main content of authentic Norwegian texts, e.g. from newspapers

  sufficient skills to hold ha conversation and hold a presentation in Norwegian.

  the ability to write texts in Norwegian

  knowledge of Norwegian demography, history and society

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Forelesninger

  Skriftlig gruppearbeid

  Muntlig gruppearbeid

  Gruppepresentasjoner

  Individuelt skriftlig arbeid

   

  Muntlig presentasjon spiller en svært viktig del i undervisningen og kurset stiller høye krav til aktiv deltakelse både individuelt og i grupper.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Kunnskaper tilsvarende NOR10 eller NOR010.

   

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  For å gå opp til eksamen kreves det at studentene har levert minst 4 individuelle skriftlige oppgaver av fastsatt lengde og holdt to gruppepresentasjoner minst 2 uker før eksamen.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skriftlig eksamen 3 timer (50 %)

  lytteforståelse, leseforståelse og grammatikkoppgaver

   

   

  Muntlig eksamen 15 min. (50 %)

  samtale på norsk

   

  Alle delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må dermed alle delene bestås på nytt.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A-F

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Bruk av It¿s learning og internettverktøy knyttet til læreboken er integrert i undervisningen.

   

   

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Vår.

   

 • Litteratur

  Litteratur

  Obligatorisk litteratur

   

  Kompendium tilgjengelig via it¿s learning.

   

  Tekster som blir delt ut under kurset, for eksempel aktuelle avisartikler (også tilgjengelig via It¿s learning).

   

  Anbefalt litteratur

  Ordbok:

   

  Norsk-engelsk / engelsk-norsk skoleordbok (Kunnskapsforlaget)

  Einar Haugen: Norwegian-English Dictionary: A Pronouncing and Translating Dictionary of Modern Norwegian (Bokmål and Nynorsk) with a Historical and Grammatical Introduction

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Vår

Kursansvarlig

Klara Sjo, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.