Næringsøkonomi

ECO427 Næringsøkonomi

 • Innhold

  Innhold

  Markeder med perfekt konkurranse eller monopol forekommer sjelden i virkeligheten. De fleste markeder er karakterisert ved (imperfekt) konkurranse mellom et fåtall bedrifter. I en slik situasjon vil det være strategisk interaksjon mellom bedrifter - en bedrifts strategivalg (f eks pris) påvirker lønnsomheten til andre bedrifter og dermed deres strategivalg. Kurset presenterer ulike teorier og modeller for imperfekt konkurranse (oligopol), hvor det fokuseres på sentrale strategiske variabler som prising, produktdifferensiering, etablering, FoU, markedsføring, etc. Følgende emner vil belyses i kurset:

   

  -Statisk oliopolteori (Bertrand, Cournot)

  -Dynamisk oligopolteori (repetert konkurranse og samarbeid)

  -Produktdifferensiering (horisontal og vertikal)

  -Etablering og strategiske bindinger

  -Vertikale restriksjoner (produsent-distributør)

  -Forskning og innovasjon

  -Markedsføring (reklame og bundling)

  -Konkurranse i mediemarkedet

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kurset skal gi studentene innsikt i konkurranse og strategisk interaksjon mellom bedrifter som har markedsmakt.

  Studentene skal etter å ha fullført kurset:

  - Ha oversikt over ulike teorier og modeller for imperfekt konkurranse.

  - Forstå hvordan bedrifters strategiske valg påvirker konkurranse og lønnsomhet.

  - Kunne anvende teoriene til å analysere konkurranseforhold i ulike næringer.

  - Forstå betydningen av markedsspesifikke forhold for bedrifters strategivalg.

  - Kunne utarbeide optimale strategiske valg til bedrifter i ulike markedssituasjoner.

  - Kunne utforme forslag til optimal nærings- og konkurransepolitikk i ulike markeder.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  - Plenumsforelesninger

  - Gjesteforelesninger

  - Oppgaveløsning

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  From fall 2015 the following prerequisites will apply: a) The students must have knowledge about calculus and economic optimization techniques equivalent to ECO401 or similar, for example MAT016. b) To take this course you should already have skills in microeconomics and imperfect competition, similar to those obtained from ECN401.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  To obligatoriske innleveringer som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skoleeksamen, skriftlig, 4 timer.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Ingen spesielle.

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Vår.

 • Litteratur

  Litteratur

  • Tirole, J., 1988. The Theory of Industrial Organization. MIT Press, Massachusetts.
  • Utvalgte artikler og bokkapitler.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester
Vår

Kursansvarlig

Hans Jarle Kind, Institutt for samfunnsøkonomi