Introduksjon til samfunnsøkonomi

SAM1 Introduksjon til samfunnsøkonomi

Høst 2023

Vår 2023

Oppsummering

Studiepoeng
3.8
Semester

Høst. Tilbys høsten 2023. Emnebeskrivelsen er under revisjon og vil bli publisert så snart den er vedtatt.