Internship abroad Bachelor

INTERN-A-B Internship abroad Bachelor

Høst 2024

Vår 2024
  • Innhold

    Emnebeskrivelsen er under revisjon og vil bli publisert når den er vedtatt.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Semester

Vår, sommer og høst. Tilbys våren, sommeren og høsten 2024.