Internship abroad Bachelor

INTERN-A-B Internship abroad Bachelor

Høst 2024

Vår 2024
 • Innhold

  Dette emnet kombinerer en faglig komponent med opphold i en bedrift i utlandet. Internasjonal arbeidserfaring er berikende og gjør en attraktiv på arbeidsmarkedet - både ute og hjemme. For å maksimere læringsutbyttet, lærer den faglige komponenten en å observere, beskrive og reflektere over hva det innebærer å jobbe i et interkulturelt miljø. Dette emnet har eget opptak - for informasjon om hvordan du skal går frem: https://www.nhh.no/en/for-students/international-career-center-icc/icc---for-students/internship-abroad-programme/

 • Læringsutbytte

  Ved fullført emne har studenten tilegnet seg følgende:

  Kunnskap

  • Kunnskaper fra fagfeltet interkulturell kommunikasjon relevant for internasjonale arbeidserfaringer generelt, og landet internship foregår i spesielt.

  Ferdigheter

  • Kan observere, beskrive og analysere kulturforskjeller på arbeidsplassen.

  Generell kompetanse

  • Respekt for kulturelt mangfold på arbeidsplassen.
  • Økt kompetanse til å kunne jobbe smidig og effektivt på en internasjonal/flerkulturell arbeidsplass både ute og hjemme.

 • Undervisningsopplegg

  • Når studenten har funnet et internship, må arbeidssted, mentor og mulige arbeidsoppgaver godkjennes. Informasjon om søknadsprosessen finnes her (copy URL): https://www.nhh.no/for-studenter/karrieresenter/internship-abroad-programme/
  • Før internship deltar studenten på et startseminar som introduserer emnets struktur og faglige innhold. Foregår internship om sommeren eller om høsten, deltar man på startseminaret på slutten av vårsemesteret. For internship i vårsemesteret, går startseminaret på slutten av høstsemesteret. Resten av den faglige delen er nettbasert (på Canvas) og består av videoforelesninger med relevant faglitteratur.
  • Første   utkast av sluttrapporten leveres på Canvas. Rapporten bearbeides basert på tilbakemeldinger og leveres i endelig versjon på WISEflow.
  • På slutten av internshipet deltar studenten på et online refleksjonsseminar som har til hensikt å reflektere over erfaringene fra intershipet og hvordan disse kan brukes blant annet i en jobbsøkersituasjon.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav): a) godkjenning av arbeidsplass, b) deltagelse på startseminaret,  c) levere førsteutkast av sluttrapporten på Canvas for vurdering, d) deltagelse på avsluttende refleksjonsseminar.

  De obligatoriske arbeidskravene er kun gyldige i det semesteret de er avlagt.

 • Vurderingsordning

  • Mappeinnlevering består av en individuell, skriftlig rapport på 3000 ord (+/- 10%) som studenten får tilbakemelding på før endelig innlevering. Siste del av mappa er et refleksjonsnotat der de reflekterer over egen læring og utvikling.
  • Bedriften hvor internshipet finner sted må fylle ut et evalueringsskjema og dette må leveres inn via Wiseflow sammen med rapporten (som vedlegg).

 • Vurderingsuttrykk

  Bestått - ikke bestått

  Bestått/ikke bestått er basert på vurdering av sluttrapporten og evaluering fra arbeidsplassen.

 • Litteratur

  Lantz-Deaton, C. & Golubeva, I. (2020). What are critical incidents and how can we get the most out of them? in: C. Lantz-Deaton and I. Golubeva (eds.), Intercultural Competence for College and University Students, pp. 197-222. Springer.

  Valgfri litteratur 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår, sommer og høst. Tilbys våren, sommeren og høsten 2024.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Kristin Rygg, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon