NHH Brage

NHH Brage

Åpent institusjonelt arkiv.

NHH Brage er det åpne institusjonelle arkiv ved Norges handelshøyskole. Arkivet inneholder doktoravhandlinger, masteroppgaver, vitenskapelige artikler, arbeids- og diskusjons notater, skrevet ved NHH. Hovedmålet er at forksningsresultater skal være åpnet tilgjengelig for alle, for å bistå ytterligere forskning. 

Dokumenter arkivert i NHH Brage er søkbare i Google Scholar, Oria og NORA (Norsk Open Research Archive) og har en digital langtidslagring med permanente lenker.

Masteroppgaver

NHH Brage mottar årlig flere hundre masteroppgaver til publisering, og disse leses av flere 100 000 årlig. NHH Biblioteket mottar ikke en trykket versjon av din oppgave, så hvis du ønsker at ditt arbeid skal bli lest så er det lurt å legge den inn i NHH Brage.

Som for alle vitenskapelige arbeider har du som forfatter opphavsretten til din oppgave, og du må undertegne en avtale før vi kan publisere den.  Avtalen om publisering får du ved innlevering på eksamenskontoret, eller du kan laste den ned her. NHH Brage tar gjerne imot eldre oppgaver.

Avtale for publisering av masteroppgaven (PDF 0.3mb)

Masteroppgaver fulltekst

PhD-avhandlinger

NHH oppfordrer alle PhD-kandidater til å sende inn avhandlingen til NHH Brage etter endt forsvar. Ved å legge avhandlingen ut i NHH Brage får du en permanent lenke til din avhandling som du fritt kan bruke i CV eller publikasjonslister, og din avhandling blir tilgjengelig for hele verden via Google Scholar.

Som forfatter har du opphavsretten til din avhandling, og du må derfor undertegne en publiseringsavtale med NHH Brage før vi kan legge den ut.

Avtale for publisering av PhD-avhandlinger (PDF, 98kb, engelsk)

PhD-avhandlinger fulltekst

Vitenskapelige artikler

Fulltekstversjonen av et vitenskapelig arbeid skal leveres til Cristin ved registrering av publikasjonen. Når dokumentet er lastet opp i Cristin, vil det automatisk bli sendt videre til NHH Brage's arbeidsflyt.

Biblioteket er ansvarlig for NHH Brage og vil sjekke om forlaget tillater arkivering. De fleste utgivere tillater ikke publisering av den siste versjonen (Publisher's Versjon), mens veldig mange tillater arkivering og publisering av den sist insendte versjonen (Peer-reviewed Manuscript) eller den første versjonen (Pre-print). Regler til ulike utgivere er tilgjengelig i Sherpa / Romeo database.

Som forfatter har du opphavsretten til ditt vitenskapelige arbeidet, og vi trenger en personlig avtale om publisering med deg i tillegg til godkjenning fra tidsskrift/utgiver.  For å legge din artikkel ut i NHH Brage gjør du følgende:

  1. Last opp i Cristin, eller send på epost til brage@nhh.no
  2. Last ned, undertegn og returner avtalen om publisering.
  3. Biblioteket tar eventuelt kontakt med tanke på tillatt versjon av det vitenskapelige arbeidet.

Avtale for publisering av vitenskapelige artikler (PDF, 180KB, engelsk)