Ingrid Norgren

Higher Executive Officer Ingrid Norgren

E-post
Ingrid.Norgren@nhh.no
Telefon
+47 55 95 95 21
Institutt
Samfunnsøkonomi
Ansvar
Økonomi (budsjett regnskap prosjektregnskap) Midlertidig tilsetting Agresso web Annuum Fakturabehandling