Emma Evelyn Mwella - Mshomi

Førstekonsulent Emma Evelyn Mwella - Mshomi

E-post
Emma.Mshomi@nhh.no
Telefon
+47 55 95 91 47
Institutt
Finans
Ansvar
Regnskap Budsjetter Refusjon Fonds Kurs og Eksamensplanlegging