Selman Yasir Sezgin

Vitenskapelig assistent Selman Yasir Sezgin

E-post
Selman.Sezgin@nhh.no
Telefon
+47 55 95 91 85
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap