Sara Sofia Sandelin

Vitenskapelig assistent Sara Sofia Sandelin

E-post
Sara.Sandelin@nhh.no
Telefon
+47 55 95 98 18
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap