Saad Bin Anis

Stipendiat Saad Bin Anis

E-post
Saad.Anis@nhh.no
Telefon
+47 55 95 98 98
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap
Kontor
MS-308a