Marianne Thunes

Universitetslektor Marianne Thunes

E-post
Marianne.Thunes@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 51
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap