Marek Nikolai Vetter

Universitetslektor Marek Nikolai Vetter

E-post
Marek.Vetter@nhh.no
Telefon
+47 55 95 94 85
Institutt
Foretaksøkonomi