Kenneth Merkesdal Hole

Kenneth Merkesdal Hole

E-post
Kenneth.Hole@nhh.no
Telefon
+47 55 95 91 43
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap