Even Bønes

Universitetslektor Even Bønes

E-post
Even.Bones@nhh.no
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap