Christian Langerfeld

Universitetslektor Christian Langerfeld

E-post
Christian.Langerfeld@nhh.no
Telefon
+47 55 95 93 37
Institutt
Fagspråk og interkulturell kommunikasjon
Kontor
D207
Fagområder
Språk og kommunikasjon Fagkommunikasjon Metaforer i fagspråk Korpusanalyser Juridisk språk

Utvalgte publikasjoner

Forfatter(e) Tittel Utgiver
Simonnæs, Ingrid; Langerfeld, Christian; Roald, Jan; Sandvei, Beate Teaching legal translation in Norway - JurDist: an online course Terminology science and research - Journal of the International Institute of Terminology Research Volum 25; side 28 - 39; 2015
Flere publikasjoner