Andrews Dery

Vitenskapelig assistent Andrews Dery

E-post
Andrews.Dery@nhh.no
Telefon
+47 55 95 96 18
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap