Søknad om siviløkonom som sidetittel

Søknad om siviløkonom som sidetittel

Siviløkonomtittelen er ein beskytta tittel. Dersom du har utanlandsk mastergrad, kan du søke om å få bruke siviløkonomtittelen som sidetittel. Ein føresetnad for å få tildelt sidetittelen er at utdanninga di har rett fagsamansetjing.

Krav til bachelorgrad

Du må ha ein bachelorgrad som fyller krava til ein norsk bachelorgrad i økonomi og administrasjon, både når det gjeld omfang (180 studiepoeng) og innhald. For detaljert informasjon om krav til innhald, sjå Plan for bachelor i økonomi og administrasjon (726 KB).

Krav til mastergrad

Du må ha ein mastergrad som fyller krava til ein norsk mastergrad i økonomi og administrasjon, både når det gjeld omfang (120 studiepoeng) og innhald. For detaljert informasjon om krav til innhald, sjå Plan for toårig masterstudium i økonomi og administrasjon (659 KB).

dokumentasjon

  1. Endeleg vitnemål for bachelor- og mastergraden.
  2. Diploma Supplement for bachelor- og mastergraden.
  3. Offisielle emneomtalar for alle emna som inngår i bachelor- og mastergraden. Dette kan enten vere direkte linkar til skulen si offisielle nettside, eller PDF-filar som du legg ved søknads-eposten.
  4. Dersom originalvitnemålet er utsteda på eit anna språk enn engelsk eller eit skandinavisk språk, må du legge ved ein autorisert omsetjing av vitnemåla til engelsk eller norsk, i tillegg til originalen.

Dersom du har ein bachelorgrad i økonomi og administrasjon utsteda av ein norsk lærestad, treng du berre legge ved dokumentasjonen etterspurt i punkt 1 for denne graden.

Søk om å få siviløkonom som sidetittel

Svar på søknaden

Du må rekne med minst 1 månads behandlingstid for søknaden. Dersom søknaden må sendast til fagleg vurdering, kan behandlingstida verte lenger. I travle periodar, som i innspurten av opptaksperioden (mars og april), samt ved semesterstart (januar og august) har vi dessverre ikkje kapasitet til å gjere vurderingar av utanlandske grader opp mot siviløkonomtittelen.

Kontakt

E-post
opptak@nhh.no