Kvittering søknad om reservasjon av studieplass

Kvittering søknad om reservasjon av studieplass

Vi stadfestar med dette at vi har mottatt søknaden din om reservasjon av studieplass. Du får svar på søknaden på e-post innan studiestart.

Spørsmål? Kontakt oss på opptak@nhh.no.

Venleg helsing

Seksjon for opptak