– Vil bidra til felles mål

Karianne Johnsen Landa. Foto: Susanne Nagelsen Ørbeck
Karianne Johnsen Landa har varierte dager som Bærekraftskonsulent i Fana Sparebank.
Av Ove Sjøstrøm (tekst) og Susanne Nagelsen Ørbeck (foto)

19. desember 2022 13:48

– Vil bidra til felles mål

– Som bærekraftskonsulent, får jeg jobbe med noe jeg brenner for. Det er viktig for meg å vite at jeg er med på å utgjøre en forskjell og føle at jeg bidrar til et felles mål, sier Karianne Johnsen Landa.

26 år gamle Karianne Johnsen Landa jobber som bærekraftskonsulent i Fana Sparebank.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Gjennom hele studieløpet mitt på NHH ønsket jeg å kunne bruke utdanningen min til å jobbe med omstillingen mot et bærekraftig samfunn. Dette var en av grunnene til at jeg valgte en master innen energi, naturresurser og miljø. Der ble jeg introdusert for faget bærekraftig finans, og fikk øynene opp for hvor viktig finansbransjen er for at vi skal lykkes med omstillingen. Det var grunnen til at jeg aktivt så etter stillinger der jeg kunne få jobbe med dette.

– Jeg ble veldig interessert da Fana Sparebank lyste ut en stilling som Bærekraftstrainee, gjennom programmet Trainee Vest. Dette fordi stillingen passet meg svært godt, men også fordi Fana Sparebank utpekte seg som en organisasjon med en klar bærekraftsambisjon.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag?

– En vanlig dag starter med at jeg sykler til jobb. Det gir meg mulighet til å våkne og tenke gjennom dagen. I tillegg er det en fin måte å være i aktivitet i en ellers travel arbeidshverdag.   

– Som bærekraftskonsulent varierer arbeidshverdagen veldig, men det er også det som gjør den spennende. Mine viktigste oppgaver er å være en pådriver og bistå organisasjonen i bærekraftsarbeidet. Her har jeg en viktig rolle med å gi råd til de andre avdelingene i deres bærekraftsarbeid, samtidig som jeg følger opp at banken iverksetter og etterlever ambisjonene som er definert i strategien.

– For at banken skal lykkes er det viktig at vi har et godt samarbeid på tvers av avdelingene, samtidig som at bankens ansatte får utviklet sin kompetanse innen bærekraft.

Hva kreves for å jobbe med dette yrket?

– Det finnes alltid flere veier til Rom. Jeg valgte å ta en femårig utdanning ved NHH, hvor profilen min hadde fokus på bærekraft og innovasjon. Denne bakgrunnen har gitt meg solid akademisk tyngde og kompetanse som jeg bruker aktivt i arbeidshverdagen.

Hvem passer ikke for dette yrket?

– Det er et vanskelig spørsmål. I utgangspunktet tror jeg at dette yrket vil passe de aller fleste. Men det kan være utfordrende å holde motivasjonen oppe dersom man ikke har interesse for bærekraft. I tillegg, når man jobber med bærekraft, er endring et sentralt begrep. Man bør derfor være fleksibel og åpen for å se nye måter å gjøre ting på.  

Hva liker du best med yrket?

– I Fana Sparebank har jeg fått mye ansvar, og det er noe jeg blir motivert av. Som bærekraftskonsulent, får jeg jobbe med noe jeg brenner for, og det er viktig for meg å vite at jeg er med på å utgjøre en forskjell og føle at jeg bidrar til et felles mål.  

Hva liker du minst med yrket?

– Å jobbe som bærekraftskonsulent er noe jeg liker veldig godt, men det er ting som er mer utfordrende enn andre. Eksempelvis kan det være vanskelig å se resultatet av arbeidet jeg utfører med en gang, ettersom arbeidet i stor grad har et langsiktig perspektiv.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben?

– Man må ha interesse for bærekraft og ønske om å gjøre en forskjell. I tillegg må man like å sette seg inn i nye ting og være strukturert. Arbeidet med bærekraft endrer seg fort, og det er mange nye rammeverk og tilnærminger man må sette seg inn i. Eksempelvis har jeg måttet sette meg inn og forså hvordan regelverk som Åpenhetsloven og EU-taksonomien treffer banken og våre kunder.

– Samtidig kan det være en fordel om man er analytisk og har god tallforståelse. Dette skyldes at bærekraftsrapportering er en viktig del for å bevise effekten av tiltakene bankene iverksetter.

Hvilke andre muligheter finnes innen yrket?

– Om man ønsker å jobbe med bærekraft, har man mange muligheter. De aller fleste bedrifter, uavhengig av bransje, ønsker kompetanse på dette området for å kunne etterleve nye regulatoriske endringer og forventninger fra samfunnet. Dette gir mulighet til å spesialisere seg ytterligere avhengig av interesser. Med en utdanning fra NHH vil man ha gode forutsetninger, både innenfor analyse og strategi, som ofte henger tett sammen.

Hva kan man forvente i årslønn i dette yrket?

– Min innstilling er at dersom man gjør en god jobb, vil man få den lønnen man fortjener. Utover det er det mulig å finne lønnsstatistikker på ulike fagforeningssider, som for eksempel Econa og Finansforbundet. Lønnsnivået varierer, og vil være avhengig av hvor man jobber, og hva man jobber med.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen yrket?

– Jeg anser sjansene som gode. De fleste banker ansetter nyutdannede, og mange søker spesielt kompetanse innenfor bærekraft.