Går for internasjonal karriere med mening

Av Sigrid Grøm Bakken

15. januar 2018 11:28

Går for internasjonal karriere med mening

Praktikant i UNICEF, Karoline Aadland, kombinerer NHH-utdanningen med utviklingsarbeid i Kenya og Malawi. – Du kan faktisk gjøre karriere av å hjelpe andre, sier hun.

– Jeg får ikke glede av å jobbe et sted der problemene man løser kun har verdi i form av penger. Jeg trives i en jobb som i seg selv betyr noe for meg og andre, sier Karoline Aadland.

Portrett av Karoline Aadland. Foto: privat
Karoline Aadland satser på en karriere innen bistand og utvikling. Foto: privat

26-åringen fra Bergen bestemte seg tidlig for at hun ville satse på en karriere innen bistand og utvikling. Gjennom studentorganisasjonen NHH Aid fikk hun sitt første møte med bransjen.

Vite mer?

Vil du vite mer om økonomistudier og hvilke muligheter en økonomiutdanning kan gi deg? Meld deg på

– Det var på NHH jeg skjønte hvor stort bistandsmiljøet er og at det faktisk er mulig å gjøre karriere av å hjelpe andre. Tidligere tenkte jeg at dette var noe jeg måtte gjøre på frivillig basis ved siden av jobb, men i dag får jeg altså betalt for å hjelpe mennesker som trenger det, sier Aadland.

Utdanningen fra NHH er høyt verdsatt. Med bakgrunn som siviløkonom har du i bistandsmiljøet gode muligheter til å få lederstillinger.

NHH-student Karoline Aadland

Million uten mat

Som praktikant for UNICEF har Aadland jobbet seks måneder ved landkontoret i Malawi og skal nå tilbringe det neste halvåret ved hovedkontoret i Oslo.

– Som følge av klimaendringer opplever Malawi mer ekstremvær enn tidligere. Langvarig tørke etterfulgt av flom har i tidligere sesonger ødelagt livsviktige avlinger. UNICEF jobber sammen med andre internasjonale organisasjoner og Malawiske myndigheter for å forebygge matmangel og gjøre landet bedre rustet mot ekstremvær, forteller Aadland.

Hun sier behovet for hjelp er betydelig og at jobben hun gjør har stor innflytelse på folks liv.

– Denne sesongen forventes rundt 1 million mennesker å stå uten mat. De trenger hjelp til å overleve. Arbeidet vårt her er todelt: vi sikrer at mennesker har nok forsyninger, samtidig gir vi materialer til og opplæring i dyrking av mat.

Bilde fra åker i Malawi. Foto: privat
En av Unicefs oppgaver er å gi opplæring i dyrking av mat. Foto: privat
Arbeid i åker. Foto: privat

Bruker teori i praksis

Aadland anbefaler alle som ønsker en karriere innen bistand og utvikling å skaffe seg relevant erfaring tidlig. Selv har hun jobbet i en bistandsorganisasjon i Kenya, Leger Uten Grenser og etablert stiftelsen SOMTO i Norge. SOMTO står for «Somesha Mtoto» som er Swahili, og betyr «Utdann et barn».

Sistnevnte startet hun under siviløkonomutdanningen ved NHH. Gjennom innsamlingsaksjoner og fadderordninger, sikrer SOMTO underprivilegerte barn i Kenya skolegang, slik at de får en fremtid utenfor landets slumområder.

NHH-studentene gjør en kjempeinnsats for UNICEF, både gjennom å samle inn penger til barn som trenger hjelp, og ved å informere andre studenter om viktigheten av bistand.

Generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken

– NHH-studiet gir god forståelse i bedriftsvirksomhet. Dette kommer godt med dersom du vil starte noe selv. I de bedriftsøkonomiske fagene lærte jeg å føre regnskap. Dette får jeg bruk for i SOMTO, der jeg har ansvar for å dokumentere at pengene blir brukt til riktig formål. I markedsførings- og strategifagene lærte jeg hvordan jeg kan gjøre SOMTO mer synlig. I rettslærefagene lærte jeg om de juridiske rammene jeg må forholde meg til. Jeg lærte også enormt mye om oppstart, da jeg deltok på gründerskolen og tok støtteprofilen min i sosialt entreprenørskap.

Hard konkurranse

Aadland legger ikke skjul på at konkurransen om bistandsjobbene er stor, men forteller at bransjen byr på mange spennende arbeidsoppgaver for siviløkonomer.

– Utdanningen fra NHH er høyt verdsatt. Med bakgrunn som siviløkonom har du i bistandsmiljøet gode muligheter til å få lederstillinger. Som intern i UNICEF får jeg mye ansvar i store prosjekter, og ansvaret jeg får føles veldig reelt fordi prosjektene i stor grad handler om helsen og livene til folk.

Samarbeidet mellom UNICEF og NHH Aid startet i 2003, og generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken, er svært glad for å ha NHH-studentene med på laget. Gjennom forskjellige aktiviteter samler studentene inn over 1 million kroner i året.

– De gjør en kjempeinnsats for UNICEF, både gjennom å samle inn penger til barn som trenger hjelp, og ved å informere andre studenter om viktigheten av bistand. Samtidig er de en stor inspirasjon for alle her i UNICEF, og bidrar til å tenke nytt og kreativt. «Mensendagen», en dag som var ny av året i fjor, er bare et eksempel på det. Her satte studentene fokus på et svært viktig tema, som fortsatt er tabu i mange land, deriblant Malawi, sier Camilla Viken.

Du kan følge Karoline Aadland sitt arbeid i UNICEF og SOMTO her:

Les mer:

En låt kan være avgjørende

Andres Dahl står bak Paperclip AS, et bergensbasert selskap som jobber med musikkmanagement. – Du kan sammenlikne meg med en porteføljeforvalter som har spesialisert seg på en bransje.