Går for internasjonal karriere med mening

Karoline Aadland. privat foto
Av Sigrid Grøm Bakken

15. januar 2018 11:28

Går for internasjonal karriere med mening

Praktikant i UNICEF, Karoline Aadland, kombinerer NHH-utdanningen med utviklingsarbeid i Kenya og Malawi. – Du kan faktisk gjøre karriere av å hjelpe andre, sier hun.

Oppdatert mars 2019: Karoline Aadland omkom i en flyulykke i Etiopia i mars 2019.

– Jeg får ikke glede av å jobbe et sted der problemene man løser kun har verdi i form av penger. Jeg trives i en jobb som i seg selv betyr noe for meg og andre, sier Karoline Aadland.

Portrett av Karoline Aadland. Foto: privat
Karoline Aadland satser på en karriere innen bistand og utvikling. Foto: privat

26-åringen fra Bergen bestemte seg tidlig for at hun ville satse på en karriere innen bistand og utvikling. Gjennom studentorganisasjonen NHH Aid fikk hun sitt første møte med bransjen.

– Det var på NHH jeg skjønte hvor stort bistandsmiljøet er og at det faktisk er mulig å gjøre karriere av å hjelpe andre. Tidligere tenkte jeg at dette var noe jeg måtte gjøre på frivillig basis ved siden av jobb, men i dag får jeg altså betalt for å hjelpe mennesker som trenger det, sier Aadland.

Utdanningen fra NHH er høyt verdsatt. Med bakgrunn som siviløkonom har du i bistandsmiljøet gode muligheter til å få lederstillinger.

NHH-student Karoline Aadland

Million uten mat

Som praktikant for UNICEF har Aadland jobbet seks måneder ved landkontoret i Malawi og skal nå tilbringe det neste halvåret ved hovedkontoret i Oslo.

– Som følge av klimaendringer opplever Malawi mer ekstremvær enn tidligere. Langvarig tørke etterfulgt av flom har i tidligere sesonger ødelagt livsviktige avlinger. UNICEF jobber sammen med andre internasjonale organisasjoner og Malawiske myndigheter for å forebygge matmangel og gjøre landet bedre rustet mot ekstremvær, forteller Aadland.

Hun sier behovet for hjelp er betydelig og at jobben hun gjør har stor innflytelse på folks liv.

– Denne sesongen forventes rundt 1 million mennesker å stå uten mat. De trenger hjelp til å overleve. Arbeidet vårt her er todelt: vi sikrer at mennesker har nok forsyninger, samtidig gir vi materialer til og opplæring i dyrking av mat.

Bilde fra åker i Malawi. Foto: privat
En av Unicefs oppgaver er å gi opplæring i dyrking av mat. Foto: privat
Arbeid i åker. Foto: privat

Bruker teori i praksis

Aadland anbefaler alle som ønsker en karriere innen bistand og utvikling å skaffe seg relevant erfaring tidlig. Selv har hun jobbet i en bistandsorganisasjon i Kenya, Leger Uten Grenser og etablert stiftelsen SOMTO i Norge. SOMTO står for «Somesha Mtoto» som er Swahili, og betyr «Utdann et barn».

Sistnevnte startet hun under siviløkonomutdanningen ved NHH. Gjennom innsamlingsaksjoner og fadderordninger, sikrer SOMTO underprivilegerte barn i Kenya skolegang, slik at de får en fremtid utenfor landets slumområder.

NHH-studentene gjør en kjempeinnsats for UNICEF, både gjennom å samle inn penger til barn som trenger hjelp, og ved å informere andre studenter om viktigheten av bistand.

Generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken

– NHH-studiet gir god forståelse i bedriftsvirksomhet. Dette kommer godt med dersom du vil starte noe selv. I de bedriftsøkonomiske fagene lærte jeg å føre regnskap. Dette får jeg bruk for i SOMTO, der jeg har ansvar for å dokumentere at pengene blir brukt til riktig formål. I markedsførings- og strategifagene lærte jeg hvordan jeg kan gjøre SOMTO mer synlig. I rettslærefagene lærte jeg om de juridiske rammene jeg må forholde meg til. Jeg lærte også enormt mye om oppstart, da jeg deltok på gründerskolen og tok støtteprofilen min i sosialt entreprenørskap.

Hard konkurranse

Aadland legger ikke skjul på at konkurransen om bistandsjobbene er stor, men forteller at bransjen byr på mange spennende arbeidsoppgaver for siviløkonomer.

– Utdanningen fra NHH er høyt verdsatt. Med bakgrunn som siviløkonom har du i bistandsmiljøet gode muligheter til å få lederstillinger. Som intern i UNICEF får jeg mye ansvar i store prosjekter, og ansvaret jeg får føles veldig reelt fordi prosjektene i stor grad handler om helsen og livene til folk.

Samarbeidet mellom UNICEF og NHH Aid startet i 2003, og generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken, er svært glad for å ha NHH-studentene med på laget. Gjennom forskjellige aktiviteter samler studentene inn over 1 million kroner i året.

– De gjør en kjempeinnsats for UNICEF, både gjennom å samle inn penger til barn som trenger hjelp, og ved å informere andre studenter om viktigheten av bistand. Samtidig er de en stor inspirasjon for alle her i UNICEF, og bidrar til å tenke nytt og kreativt. «Mensendagen», en dag som var ny av året i fjor, er bare et eksempel på det. Her satte studentene fokus på et svært viktig tema, som fortsatt er tabu i mange land, deriblant Malawi, sier Camilla Viken.

Du kan følge Karoline Aadland sitt arbeid i UNICEF og SOMTO her:

Les mer: