Kommunikasjons- og markeds¤avdelingen

Kommunikasjons- og markeds­avdelingen

Kommunikasjons- og markedsavdelingen leder arbeidet med intern og ekstern kommunikasjon ved NHH. Viktige oppgaver er markedsføring, medie- og samfunnskontakt, forskningsformidling og produksjon av innhold i NHHs kanaler. Avdelingen også har ansvaret for høyskolens nettsider og visuelle profil.