Enhet for prosjekter og ledelsesstøtte

Enhet for prosjekter og ledelsesstøtte

Enheten er ansvarlig for koordinering og ledelse av en rekke av NHHs prosjekter. Vi er også ansvarlig for å koordinere, videreutvikle og styrke eksternt rettet virksomhet, som høyskolens samarbeid med næringsliv og forvaltning, og satsing på alumnivirksomhet. Enheten arbeider også med annen ledelsesstøtte og sekretærfunksjoner.