Offentlig journal

Offentlig journal

Norges Handelshøyskole publiserer offentlig journal etter krav og retningslinjer i Offentlighetsloven og Arkivloven. Opplysningene ligger tilgjengelig på nettsidene for de siste tre til fire månedene.

Forespørsler om innsyn sendes ved bruk av skjema under:

Skjema for forespørsel om innsyn

 

Kontakt

Telefon
55 95 90 90
E-post
NHH.postmottak@nhh.no