Studentassistenter høsten 2021

Studentassistenter høsten 2021

De aktuelle instituttene ved NHH søker etter studentassistenter for høstsemesteret 2021 i de følgende kursene. For mer informasjon og stillingsbeskrivelser, vennligst se instituttenes hjemmesider.

NB: To nye stillinger fra Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon med søknadsfrist 18. mai.

INSTITUTT FOR FAGSPRÅK OG INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON

Ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon er det ledig inntil to stillinger som studentassistent tilknyttet NHHs terminologiprosjekt.

Søknadsfrist er 18. mai 2021

Les hele utlysningsteksten (PDF 109 kb)

 

Institutt for foretaksøkonomi

 • Forkurs i matematikk
 • MET1 Matematikk for økonomer
 • MET4 Empiriske metoder
 • BED4 Bedriftsøkonomiske beslutninger
 • Bachelorassistent ved institutt for foretaksøkonomi

Se  https://www.nhh.no/en/departments/business-and-management-science/studentassistenter/

Institutt for samfunnsøkonomi

 • IKE1 Introduksjonskurs i etikk og SAM1              Introduksjon til samfunnsøkonomi
 • SAM4 Velferd og internasjonal handel
 • SAM15 Firm Strategy and Competition
 • SAM17 Economics and psychology
 • ECN402 Econometrics
 • ECN421 Behavioural Economics

Se https://www.nhh.no/globalassets/departments/economics/utlysninger/utlysning-studentassistenter-sam-h2021.pdf

Institutt for strategi og ledelse

 • SOL2 Markedsføring
 • SOL3 Organisational theory
 • MET3 Databehandling for økonomer
 • STR425 Forhandlinger
 • STR446 Prosessledelse
 • BAN401 Applied Programming and Data Analysis for Business

Se https://www.nhh.no/en/departments/strategy-and-management/student-assistants/

Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap

 • BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi
 • BED2 Finansregnskap
 • RRR11 Finansregnskap i produsentperspektivet

Se https://www.nhh.no/en/departments/accounting-auditing-and-law/studentassistenter/

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

ENG10 English for Business 1

Se https://www.nhh.no/contentassets/b398d68a637a4599bb0c9ce83a5c43ea/eng10.pdf

Søknadsfrist: Fredag 26. mars 2021

Søknadsfrist

Fredag 26. mars 2021