Studentassistenter h2019

Studentassistenter h2019

De aktuelle instituttene ved NHH søker etter studentassistenter for høstsemesteret 2019 i de følgende kursene. For mer informasjon og stillingsbeskrivelser, vennligst se plakatoppheng og instituttenes hjemmesider:

Institutt for foretaksøkonomi
  Forkurs i matematikk
MET1 Matematikk for økonomer
MET4 Empiriske metoder
BED4

Bedriftsøkonomiske beslutninger

Les mer på Institutt for foretaksøkonomis nettside

 

Institutt for Samfunnsøkonomi
IKE1

Introduksjonskurs til samfunnsøkonomi

SAM1

Introduksjonskurs til samfunnsøkonomi

SAM4 Velferd og internasjonal handel
SAM15 Firm strategy and competition
SAM17 Økonomi og psykologi
SAM18 Maritime History and Economics
Les mer Institutt for samfunnsøkonomi
Institutt for Strategi og Ledelse
SOL2                              Markedsføring                                        
SOL3

Organisasjonsteori

MET3 Databehandling for økonomer
STR425 Forhandlinger
STR446 Prosessledelse
BAN401 Applied Programming and Data Analysis for Business
Project Stigmatization of a marketplace ritual
Les mer på institutt for strategi og ledelse
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
Eng10         English for business I    

Les mer hos Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
BED1                             

Grunnleggende bedriftsøkonomi

BED2

Finansregnskap

RRR11

Finansregnskap i produsentperspektivet

Les  mer på Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap 

 

Søknadsfrist

Tirsdag 26. Mars 2019