Studentassistenter høsten 2024

Studentassistenter høsten 2024

Fem av NHHs institutter søker etter studentassistenter for høstsemesteret 2024 med søknadsfrist 2. april. Åpne fanen til hvert enkelt institutt for å lese mer om emnene det gjelder og søknadsprosedyrer.

Several of the departments have vacant student assistant positions in courses held in English. Thus, international students who do not speak Norwegian may apply for these postions. The available positions are announced in English in the tabs below. 

 • Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

  Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

  The Department of professional and intercultural communication is looking for applicants to student assistant positions for the following courses at NHH for the autumn term 2024:

  FSK20: Working successfully across cultures

  • Course responsibles: Annelise Ly/ Kristin Rygg
  • Number of positions: 2

  Conditions

  The position is remunerated according to current conditions. Student assistants for the autumn semester 2024 will be employed on an hourly basis, and the contract period covers the whole semester.

  Tasks will include registering of attendance, monitoring group activities, giving feedback on oral and written assignments, and providing administrative support to the lecturers.

  Questions can be addressed to Annelise.Ly@nhh.no

  Requirements

  The position requires that you have had previous international experience and that you are comfortable communicating and giving feedback in English. Students who have previously taken a course on intercultural communication/ cross-cultural management will be prioritized.

  All student assistants have to attend a pedagogy course. Please indicate in the application whether you need to take this course or whether you have already done so. The course will be offered at the start of the semester.

  Application

  If you apply for other student assistant positions, this must be indicated in your application. Please submit one application per course.

  The application with attachments, cover letter and CV, grade transcripts and relevant recommendations should be submitted electronically as one pdf file to Annelise.Ly@nhh.no

  Deadline: 2 April, 2024

  EEU412: Virtual collaboration across cultures

  • Course responsible: Annelise Ly
  • Number of position: 1

  Conditions

  The position is remunerated according to current conditions. Student assistants for the autumn semester 2024 will be employed on an hourly basis, and the contract period covers the whole semester.

  Tasks will include registering of attendance, monitoring group activities, giving feedback on oral and written assignments, and providing administrative support to the lecturers.

  Questions can be addressed to Annelise.Ly@nhh.no

  Requirements

  The position requires that you have had previous international experience and that you are comfortable communicating and giving feedback in English. Students who have previously taken a course on intercultural communication/ cross-cultural management will be prioritized.

  All student assistants have to attend a pedagogy course. Please indicate in the application whether you need to take this course or whether you have already done so. The course will be offered at the start of the semester.

  Application

  If you apply for other student assistant positions, this must be indicated in your application. Please submit one application per course.

  The application with attachments, cover letter and CV, grade transcripts and relevant recommendations should be submitted electronically as one pdf file to Annelise.Ly@nhh.no

  Deadline: 2 April, 2024

  Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon søker etter 3-4 studentassistenter til følgende emne ved NHH for høstsemesteret 2024 / The Department of professional and intercultural communication is looking for applicants to 3-4 student assistant positions for the following course at NHH for the autumn term 2024:

  COM1 Communicating business and technology

  • Emneansvarlig / Course responsible: Gisle Andersen
  • Antall / Number of positions: 3-4

  Betingelser / Terms

  Stillingen avlønnes som studentassistenter etter gjeldende betingelser. Studentassistenter for høstsemesteret 2024 skal ansettes på timebasis, og kontraktsperioden går over hele semesteret.

  The position is remunerated according to current conditions. Student assistants for the autumn semester 2024 will be employed on an hourly basis, and the contract period covers the whole semester.

  Krav / Requirements

  The position requires excellent English language proficiency, both oral and written. A good command of Norwegian is useful. Demonstrated ability to give constructive criticism and take responsibility for given assignments and an outgoing personality will be considered an advantage. Third-year bachelor students and master students will be preferred, as will applicants who will be at NHH for at least two semesters (spring 24/autumn 25). In some weeks, there may be little need for student assistants, while in other weeks, assistants may be needed for various tasks and activities in class.

  Tasks will include monitoring group activities, giving feedback on oral assignments, monitoring performance and giving feedback on online self-paced learning modules, registering of attendance and providing administrative support to the lecturers. The new assistants will join a team of other student assistants involved in the course ENG11, also taught at FSK, and they may be assigned similar tasks in this course also.

  All student assistants have to attend a pedagogy course. Please indicate in the application whether you need to take this course or whether you have already done so. The course will be offered at the start of the semester.

  Søknad / Application

  Dersom du søker stillinger ved flere emner, skal dette også oppgis i søknaden. Det skal leveres én søknad per emne du søker.

  Vedlegg med søknad, CV, karakterutskrifter og relevante attester sendes samlet og elektronisk i én PDF-fil til gisle.andersen@nhh.no.

  If you apply for other student assistant positions, this must be indicated in your application. Please submit one application per course.

  The application with attachments, cover letter and CV, grade transcripts and relevant recommendations should be submitted electronically as one pdf file to gisle.andersen@nhh.no.

  Søknadsfrist / Application deadline: 15. april 2024 / 15 April 2024

 • Institutt for foretaksøkonomi

  Institutt for foretaksøkonomi

  TECH1 - Mathematics in English

  Forkurs i matematikk

  • Emneansvarlig: Malin Arve
  • Gjøremål: Bistå i undervising osv. under forkurset veka før immatrikulering
  • Antall stillinger: 3
  • Tidspunkt: Veka før undervisingsstart (19.08.2024)
  • Bakgrunn: Gode karakterer og matematiske fag blir vektlagt i søknadsprosessen

  MET4 Empiriske metoder

  • Emneansvarlig: Geir Drage Berentsen & Julie Bjørkheim
  • Antall stillinger: 4
  • Gjøremål: i) være gruppeledere ved gjennomgang av dataøvinger rettet mot kursets bruk av R, ii) gi grundige kommentarer i forbindelse med tilbakemelding til studentene på innleveringer og iii) delta i kursets orakeltjeneste.
  • Bakgrunn: Kandidater til stillingene må være studenter i masterstudiet eller i 2/3 året på bachelorstudiet. Det forutsettes gode karakterer i metodefag, spesielt valgfagene i matematikk. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

  BED4 Bedriftsøkonomiske beslutninger

  • Emneansvarlige: Endre Bjørndal og Mette Bjørndal
  • Antall stillinger: 11
  • Gjøremål: Veiledning i forbindelse med dialogøvinger og orakeltimer, samt retting av innleveringsoppgaver.
  • Bakgrunn: Det forutsettes gode karakter, spesielt i fag innen bedriftsøkonomisk analyse. Studenter som har tatt MAT13 Optimering, BAN402 Decision modeling in business, BUS432 Operasjonell planlegging, eller andre kurs som fokuserer på optimering / beslutningsmodellering, vil være spesielt godt kvalifiserte. Kvinner oppfordres til å søke.

  MET1 Matematikk for økonomer

  • Emneansvarlig: Jan Ubøe
  • Antall stillinger: 15
  • Gjøremål: i) 2 eller 4 undervisningstimer i uka, samt orakelundervisning og retting av innleveringsoppgaver.
  • Bakgrunn: Det forutsettes gode karakterer, spesielt i matematiske fag. Kvinner oppfordres til å søke.

  Betingelser

  Stillingene avlønnes som studentassistenter etter gjeldende betingelser. Studentassistenter for høsten 2024 skal ansettes på timebasis, og kontraktsperioden går over hele høstsemesteret. Studentassistentene skal være tilgjengelig for å svare på spørsmål fra studentene helt frem mot eksamen.

  Krav

  Det kreves at du som studentassistent har avlagt eksamen i det aktuelle kurset, eller tilsvarende kurs. Kurs utover dette er en fordel. Studenter på mastergradsnivå vil bli foretrukket.

  Pedagogisk kurs er obligatorisk for studentassistentene. Vennligst oppgi i søknaden om du har behov for dette kurset, eller om du har gjennomført dette tidligere. Pedagogisk kurs vil bli avholdt på NHH ved semesterstart.

  Søknad

  Dersom du søker stillinger ved flere kurs, skal dette oppgis i søknaden. Det skal leveres én søknad per kurs du søker.

  Vedlegg med søknad, CV, karakterutskrifter og relevante attester sendes samlet elektronisk i én PDF-fil til Institutt for foretaksøkonomi ved Theodor Hellesøy: theodor.hellesoy@nhh.no, merk søknaden med «Søknad ‘fagkode’ (eks. MET4)»

  Søknadsfrist: Tirsdag 2. april

  TECH1 – MATHEMATICS

  • Course coordinator: Evelina Gavrilova
  • Responsibilities: Assisting in teaching during the autumn semester, in English.
  • Background: Strong grades and a background in mathematical subjects are emphasized in the application process.

  CONDITIONS

  The positions are paid as student assistants according to current terms. Student assistants for the autumn of 2024 will be employed on an hourly basis, and the contract period covers the entire autumn semester. The student assistants should be available to answer questions from students all the way up to the examination.

  REQUIREMENTS

  It is required that you as a student assistant have passed the exam in the relevant course, or an equivalent course. Additional courses are an advantage. Students at the master's level will be preferred.

  A pedagogical course is mandatory for the student assistants. Please indicate in your application if you need this course, or if you have already completed it. The pedagogical course will be held at NHH at the start of the semester.

  APPLICATION

  If you are applying for positions in several courses, this should be stated in the application. One application per course you apply for should be submitted.

  Attachments with the application, CV, transcript of records, and relevant certificates should be sent together electronically in one PDF file to the Department of Business Administration at Theodor Hellesøy. Please mark the application with "Application ‘course code’ (e.g., TECH1)"

  Application deadline: Tuesday, April 2

 • Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap

  Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap

  Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap søker med dette etter studentassistenter/ gruppelærere til følgende emner høsten 2024:

  English text for the course BUD1 Introduction to Business Administration

  BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi

  Studentassistentene vil medvirke i ulike gjøremål, herunder i) gjennomgang av øvingsoppgaver i grupper ii) orakeltjeneste per e-mail og iii) orakeltjeneste i forkant av eksamen iv) samt å bistå foreleser med å betjene chat m.m. under forelesning.

  Det forutsettes gode karakterer, spesielt i fag innen bedriftsøkonomisk analyse. Kurs utover dette og annen erfaring er ikke nødvendig, men kan være en fordel. Kvinnelige studenter oppfordres til å søke.

  Eventuelle spørsmål kan rettes til kursansvarlig Øystein Foros, øystein.foros@nhh.no

  BED2 Finansregnskap

  Studentassistentene vil medvirke i ulike gjøremål, herunder i) gjennomgang av øvingsoppgaver i grupper, ii) gjennomgang av innleveringsoppgave og iii) betjening av orakeltjeneste.

  Det forutsettes gode karakterer, spesielt i fag innen bedriftsøkonomisk analyse. Kurs utover dette og annen erfaring er ikke nødvendig, men kan være en fordel.

  Stillingene avlønnes som studentassistent etter gjeldende betingelser, med kompensasjon for medgått tid for forberedelse, gjennomføring og etterarbeid.

  Eventuelle spørsmål kan rettes til Kjell Ove Røsok, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, e-post Kjell.Rosok@nhh.no.

  RRR11 – Finansregnskap i produsentperspektivet

  • Antall stillinger: 3

  Studentassistentene vil medvirke i ulike gjøremål, herunder i) gjennomgang av øvingsoppgaver i grupper, ii) orakeltjeneste per e-mail og iii) orakeltjeneste i forkant av eksamen samt retting av en obligatorisk oppgave.

  Det forutsettes gode karakterer, spesielt i fag innen bedriftsøkonomisk analyse. Kurs utover dette og annen erfaring er ikke nødvendig, men kan være en fordel.

  Stillingene avlønnes som studentassistent etter gjeldende betingelser, med kompensasjon for medgått tid for forberedelse, gjennomføring og etterarbeid.

  Eventuelle spørsmål kan rettes til Oddbjørn Sættem, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, e-post oddbjorn.sattem@himolde.no.

  Betingelser

  Stillingene avlønnes som studentassistenter etter gjeldende betingelser. Studentassistenter for høsten 2024 skal ansettes på timebasis, og kontraktsperioden går over hele vårsemesteret. Studentassistentene skal være tilgjengelig for å svare på spørsmål fra studentene helt frem mot eksamen.

  Krav

  Det kreves at du som studentassistent har avlagt eksamen i det aktuelle kurset, eller tilsvarende kurs. Kurs utover dette er en fordel.

  Pedagogisk kurs er obligatorisk for studentassistentene. Vennligst oppgi i søknaden om du har behov for dette kurset, eller om du har gjennomført det tidligere. Pedagogisk kurs vil bli avholdt på NHH ved semesterstart.

  Søknad

  Dersom du søker stillinger ved flere kurs, skal dette også oppgis i søknaden. Det skal leveres én søknad per kurs du søker.

  Søknad med vedlagt CV, karakterutskrifter og attester sendes i én PDF-fil til Janicke Steira, seniorkonsulent ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, e-post Janicke.Steira@nhh.no. Vennligst merk e-post med fagkoden (f.eks«BED1») i emnefelt.

  Søknadsfrist: 2. april

  BUD1 Introduction to Business Administration

  The Department of Accounting, Auditing and Law are looking for student assistants for the bachelor course: BUD1 Introduction to business administration, to teach in the fall 2024.

  The student assistants will contribute to different tasks, including i) teaching and assisting with group assignments ii) providing feedback on student assignments iii) oracle-service per e-mail iv) oracle-service before the exam.

  Good grades are assumed, particularly in courses in business administration, e.g. BED1. English language skills are also required. Courses and experiences besides this are not necessary but may be relevant. Female students are encouraged to apply.

  For any questions, please contact course responsible Jakob Mathias Liboriussen, e-mail: jakob.liboriussen@nhh.no.

  Conditions

  The positions are paid as student assistants according to the current conditions. Student assistants for autumn 2024 must be hired on an hourly basis, and the contract period runs over the entire autumn semester. The student assistants must be available to answer questions from the students right up to the exam.

  Requirements

  As a student assistant, it is required that you have passed the exam in BED1. Courses beyond this is an advantage.

  Participation in a pedagogical course is compulsory for the student assistants. Please state in the application whether you need this course or whether you have completed it previously. The pedagogical course will be held at NHH at the start of the semester.

  Application

  If you are applying for positions on several courses, this must also be stated in the application. One application must be submitted per course you are applying for.

  Applications with attached CV, transcript of grades and certificates should be send in one PDF-file to  Janicke Steira, senior consultant at the Department of Accounting, Auditing and Law, e-mail: Janicke.Steira@nhh.no. Please mark the subject field of e-mail with the course code «BUD1».

  Application deadline: 2 April

 • Institutt for samfunnsøkonomi

  Institutt for samfunnsøkonomi

  Institutt for samfunnsøkonomi søker etter studentassistenter til følgende emner ved NHH for høstsemesteret 2024:

  SAM1A Etikk, økonomi og bærekraft

  • Kursansvarlige: Alexander W. Cappelen
  • Antall stillinger: 3
  • Bakgrunn: Kandidater til stillingene må være studenter i masterstudiet eller i det siste året på bachelorstudiet. Det forutsettes gode karakterer, spesielt i SAM1 og IKE1.

  SAM4 Internasjonal handel og velferdsteori

  • Kursansvarlige: Linda Orvedal og Siri Isaksson
  • Antall stillinger: 4
  • Bakgrunn: Kandidater til stillingen må være studenter i masterstudiet og ha gjennomført SAM4. Det forutsettes gode karakterer, spesielt i fag innen samfunnsøkonomi. Gode organisatoriske og pedagogiske egenskaper vil bli verdsatt. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

  ECN402 Econometrics

  • Kursansvarlige: Morten Sæthre og Mateusz Mysliwski
  • Antall stillinger: 2
  • Background: Candidates for the position must be master students, and preferably have taken the course themselves with good grades. Females are particularly encouraged to apply.

  FIE431 Krakk og kriser

  • Kursansvarlige: Ola H. Grytten
  • Antall stillinger: 1
  • Bakgrunn: Kandidater til stillingene må være studenter i masterstudiet. Det forutsettes gode karakterer, spesielt innen samfunnsøkonomi. Det er en fordel om studenten har økonomisk-historiske kurs i porteføljen. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

  Betingelser

  Stillingene avlønnes som studentassistenter etter gjeldende betingelser. Studentassistenter for høsten 2024 skal ansettes på timebasis, og kontraktsperioden går over hele høstsemesteret.

  Studentassistentene vil medvirke i ulike gjøremål, herunder i) gjennomgang av øvingsoppgaver i grupper, ii) tilbakemelding og godkjennelse av innleveringsoppgaver, iii) orakeltjeneste og iv) legge ut informasjon på Canvas.

  Eventuelle spørsmål kan rettes til Mette V. Soltvedt, Institutt for samfunnsøkonomi, mette.soltvedt@nhh.no

  Krav

  Det kreves at du som studentassistent har avlagt eksamen i det aktuelle kurset, eller tilsvarende kurs. Kurs utover dette og annen erfaring er ikke nødvendig, men kan være en fordel.

  Pedagogisk kurs er obligatorisk for studentassistentene. Vennligst oppgi i søknaden om du har behov for dette kurset, eller om du har gjennomført det tidligere. Pedagogisk kurs vil bli avholdt på NHH ved semesterstart.

  Søknad

  Dersom du søker stillinger ved flere kurs, skal dette også oppgis i søknaden. Det skal leveres én søknad per kurs du søker.

  Vedlegg med søknad, CV, karakterutskrifter og relevante attester sendes samlet og elektronisk i én PDF-fil til Institutt for samfunnsøkonomi ved Mette v. Soltvedt: mette.soltvedt@nhh.no, merk søknaden med «Søknad «fagkode» (Eks. SAM4)».

  Søknadsfrist: 2. april 2024

 • Institutt for strategi og ledelse

  Institutt for strategi og ledelse

  Institutt for strategi og ledelse søker etter studentassistenter til følgende emner ved NHH for høstsemesteret 2024:

  MET3 Databehandling for økonomer

  Studentassistenter   

  • Antall stillinger: 12
  • Arbeidsomfang: Inntil 100 timer

  Gjøremål: i) gjennomføre gruppeøvelser for mindre studentgrupper, ii) rette studentbesvarelser fra en individuell oppgave, iii) gjennomføre orakeltjeneste og svare på spørsmål fra studentene. Arbeidet vil foregå i undervisningsperioden.

  Bakgrunn: Det er ønskelig med gode kunnskaper i datamodellering, Excel og Power Apps. Det forutsettes gode karakterer, spesielt innen databehandlingsfaget.

  Koordinator studentassistenter

  • Antall stillinger: 2
  • Arbeidsomfang: Inntil 150 timer

  Gjøremål: i) For koordinator studentassistentene foreligger det oppdateringer, vedlikehold og opprettelse av oppgaveheftet, undervisningsmateriell og nettsidene. Utarbeidelse av innleveringsoppgave og tilhørende løsningsforslag samt oppfølgning og veiledning av studentassistenter i løpet av semesteret:

   • Utarbeidelse av/utsendelse av undervisningsopplegg, presentasjoner o.l.
   • Håndtere bytting av gruppetimer o.l.
   • Følge opp retting av innleveringsoppgaver, registrering i Canvas, re-innleveringer, godkjenningsliste til eksamenskontoret

  Bakgrunn: Det er ønskelig med gode kunnskaper i datamodellering, Excel og Power Apps. Det forutsettes gode karakterer, spesielt innen databehandlingsfaget.

  SOL3 Organisering og implementering

  • Emneansvarlig: Christer André Flatøy
  • E-post: Christer.Flatoy@snf.no
  • Antall stillinger: 6
  • Arbeidsomfang: Inntil 100 timer

  Gjøremål: Primæroppgave vil være organisering av caseseminarer og veiledning av gruppebaserte oppgaver innen organisasjonsfaget. Studentassistentene vil få veiledning av kursansvarlig underveis.

  Bakgrunn: Det forutsettes gode karakterer, spesielt i SOL3 eller tilsvarende emne i organisasjonsteori.

  STR425 Forhandlinger

  • Emneansvarlig: Jørn K. Rognes
  • E-post: jorn.rognes@nhh.no
  • Antall stillinger: 1
  • Arbeidsomfang: Inntil 100 timer

  Gjøremål: Generelle logistikkoppgaver knyttet til drifting av kurset, slik som håndtering av klasselister, sette sammen grupper, sende ut materiale til øvelser og presentasjon av resultater fra øvelser.

  Bakgrunn: Det forutsettes gode karakterer. Det er en fordel, men ikke nødvendig, at assistenten har deltatt på STR425 tidligere. Assistenten må være fortrolig med Microsoft Teams og Excel, og ha erfaring med Canvas.

  Studenter på mastergradsnivå vil bli foretrukket. Søkere som tar kurset våren 2024 må ettersende karakter i STR425 senest 16. mai, denne sendes til kursansvarlig Jørn K. Rognes.

  SOL2 Markedsføring

  • Emneansvarlig: Alexander Hem
  • E-post: alexander.hem@nhh.no
  • Antall stillinger: 1
  • Arbeidsomfang: Inntil 35 timer

  Gjøremål:

  1. Planlegge/forberede simuleringene som gjennomføres i uke 41. Det betyr å delta i ett møte og sette seg inn i simuleringsverktøyet.
  2. Uke 41: følge opp simuleringene og svare på spørsmål fra studentene. Det settes opp tre spørretimer i løpet av uken hvor studentene kan stille spørsmål (digitalt). Dersom det kommer spørsmål av teknisk art skal disse videreformidles til programutvikler/operatør (Hubro Marketing AS). Hovedtyngden av arbeidet foregår i uke 41.
  3. Uke 42: oppfølging og debrief etter simuleringene. Hva gikk bra og hva kan vi lære av årets gjennomføring.

  Bakgrunn: Det forutsettes gode karakterer, spesielt i SOL2. Studentassistenten må også beherske norsk da simulatoren kun er tilgjengelig på norsk.

  BAN401 Applied programming and data analysis for business

  • Course responsible: Ivan Belik
  • Mail: ivan.belik@nhh.no
  • Number of positions: 5
  • Workload: Up to 100 hours

  The primary tasks of the assistants will include assisting the course instructor in the preparation of course-related materials, providing feedback to students, moderating online forums for students, leading class sessions and seminars, and performing other duties as assigned by the course instructor.

  • This position is entirely conducted in English, including all work, duties, and communication.
  • Applicants are required to have experience with Python 3, R and SQL.
  • The applicant must also be a graduate student at NHH during the Fall 2024 semester and must possess good written and oral communication skills.
  • It is mandatory for applicants to have taken BAN401 (or BUS455). If candidates have not taken BAN401 (or BUS455), they should demonstrate that they have completed an equivalent course.

  Note: applicants are not permitted to serve as BAN401 student assistants while concurrently enrolled in the BAN401 course in the same semester of Fall 2024.
  Your application should include the following elements:

  1. A brief description (1-2 pages) about any skills and background in Python, R, and SQL, the study program you are currently enrolled in, and any other relevant information (that you find useful)
  2. CV
  3. Most recent transcript(s)

  Betingelser

  Stillingene avlønnes som studentassistenter etter gjeldende betingelser. Studentassistenter for høsten 2024 skal ansettes på timebasis, og kontraktsperioden går over hele høstsemesteret. Studentassistentene skal være tilgjengelig for å svare på spørsmål fra studentene helt frem mot eksamen.

  Krav

  Det kreves at du som studentassistent har avlagt eksamen i det aktuelle kurset, eller tilsvarende kurs. Kurs utover dette er en fordel. Studenter på mastergradsnivå vil bli foretrukket.

  Pedagogisk kurs er obligatorisk for studentassistenter. Vennligst oppgi i søknaden om du har behov for dette kurset, eller om du har gjennomført det tidligere. Pedagogisk kurs vil bli avholdt på NHH ved semesterstart.

  Søknad

  Dersom du søker stillinger ved flere kurs, skal dette også oppgis i søknaden. Det skal leveres én søknad per kurs du søker.

  Vedlegg med søknad, CV, karakterutskrifter og relevante attester sendes samlet og elektronisk i én PDF-fil til Institutt for strategi og ledelse ved Hanne Kittelstad: hanne.kittelstad@nhh.no. Merk søknaden med «Søknad ‘fagkode’ (Eks. SOL3)»

  Søknadsfrist: 2. april 2024

Søknadsfrist

Tirsdag 2. april 2024