Studentassistenter våren 2023

Studentassistenter våren 2023

Fem av NHHs institutter søker etter studentassistenter for vårsemesteret 2023 med søknadsfrist 18. oktober. Åpne fanen til hvert enkelt institutt for å lese mer om emnene det gjelder og søknadsprosedyrer.

 • Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon / Department of professional and intercultural communication

  Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon / Department of professional and intercultural communication

  Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon søker etter en studentassistent til følgende emner ved NHH for vårsemesteret 2023:

  The Department of professional and intercultural communication is looking for applicants to one position as student assistant for the following two courses at NHH for the spring term 2023:

  ENG10 English for Business I and ENG11 English for business II

  • Emneansvarlig / Course responsible: Claudia F. Hegrenæs (ENG10) and Kaisa Pietikäinen (ENG11)
  • Antall / Number of positions: 1

  Betingelser / Terms

  Stillingen avlønnes som studentassistenter etter gjeldende betingelser. Studentassistenter for vårsemesteret 2023 skal ansettes på timebasis, og kontraktsperioden går over hele semesteret.

  The position is remunerated according to current conditions. Student assistants for the spring semester 2023 will be employed on an hourly basis, and the contract period covers the whole semester.

  Krav / Requirements

  The position requires excellent English language proficiency, both oral and written. A good command of Norwegian is useful.

  Third-year bachelor students and master students will be preferred, as will applicants who will be at NHH for at least two semesters (spring 23/autumn 23). Due to a recent change in the bachelor programme structure, both English courses will be taught in the spring term of 2023.

  The new assistant will join a team of two other student assistants and share the work involved in both ENG10 and ENG11. The ENG10 course is taught in two parallel groups of approx. 40 students per group, while the ENG11 course is taught in one group of about 15 students.

  In some weeks, there may be little need for the student assistants, while in other weeks, assistants may be needed for special activities in all groups. Tasks will include registering of attendance, monitoring group activities, assessing and giving feedback on oral assignments, as well as providing administrative support to the lecturers.

  All student assistants have to attend a pedagogy course. Please indicate in the application whether you need to take this course or whether you have already done so. The course will be offered at the start of the semester.

  Søknad / Application

  Dersom du søker stillinger ved flere emner, skal dette også oppgis i søknaden. Det skal leveres én søknad per emne du søker.

  Vedlegg med søknad, CV, karakterutskrifter og relevante attester sendes samlet og elektronisk i én PDF-fil til trine.dahl@nhh.no

  If you apply for other student assistant positions, this must be indicated in your application. Please submit one application per course.

  The application with attachments, cover letter and CV, grade transcripts and relevant recommendations should be submitted electronically as one pdf file to trine.dahl@nhh.no

  Søknadsfrist / Application deadline: Tirsdag 18. oktober 2022 / Tuesday 18 October 2022

 • Institutt for foretaksøkonomi

  Institutt for foretaksøkonomi

  MET2 Statistikk for økonomer

  • Emneansvarlig: Jan Ubøe 

  • Antall stillinger: 15 

  • Gjøremål: i) være gruppeledere ved 10 sett med dialogbaserte øvinger, ii) gi grundige kommentarer i forbindelse med tilbakemelding til studentene på innleveringer og iii) delta i kursets orakeltjeneste.

  • Bakgrunn: Kandidater til stillingene må være studenter i masterstudiet eller i 2/3 året på bachelorstudiet. Det forutsettes gode karakterer i metodefag, spesielt valgfagene i matematikk. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

  MAT10 Analyse og lineær algebra

  • Emneansvarlig: Jan Ubøe 

  • Antall stillinger: 3 

  • Gjøremål: i) være gruppeledere ved 8 sett med dialogbaserte øvinger, ii) gi grundige kommentarer i forbindelse med tilbakemelding til studentene på innleveringer og iii) delta i kursets orakeltjeneste.

  • Bakgrunn: Kandidater til stillingene må være studenter i masterstudiet eller i 2/3 året på bachelorstudiet. Det forutsettes gode karakterer i metodefag, spesielt valgfagene i matematikk. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

  MET4 Empiriske metoder

  • Emneansvarlig: Håkon Otneim

  • Antall stillinger: 4

  • Gjøremål: i) være gruppeledere ved gjennomgang av dataøvinger rettet mot kursets bruk av R, ii) gi grundige kommentarer i forbindelse med tilbakemelding til studentene på innleveringer og iii) delta i kursets orakeltjeneste.

  • Bakgrunn: Kandidater til stillingene må være studenter i masterstudiet eller i 2/3 året på bachelorstudiet. Det forutsettes gode karakterer i metodefag, spesielt valgfagene i matematikk. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

  BED3 Investering og finans

  • Emneansvarlige: Øystein Gjerde og Frode Sættem
  • Antall stillinger: 5
  • Gjøremål: i) være gruppeledere ved gjennomgang av fem sett med øvingsoppgaver, ii) gi grundige kommentarer i forbindelse med tilbakemelding til studentene på innleveringer og iii) delta i kursets orakeltjeneste.
  • Bakgrunn: Kandidater til stillingene må være studenter i masterstudiet eller i det siste året på bachelorstudiet. Det forutsettes gode karakterer, spesielt i fag innen bedriftsøkonomisk analyse. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

  Betingelser

  Stillingene avlønnes som studentassistenter etter gjeldende betingelser. Studentassistenter for våren 2023 skal ansettes på timebasis, og kontraktsperioden går over hele vårsemesteret. Studentassistentene skal være tilgjengelig for å svare på spørsmål fra studentene helt frem mot eksamen.

  Krav

  Det kreves at du som studentassistent har avlagt eksamen i det aktuelle kurset, eller tilsvarende kurs. Kurs utover dette er en fordel. Studenter på mastergradsnivå vil bli foretrukket.

  Pedagogisk kurs er obligatorisk for studentassistentene. Vennligst oppgi i søknaden om du har behov for dette kurset, eller om du har gjennomført dette tidligere. Pedagogisk kurs vil bli avholdt på NHH ved semesterstart.

  Søknad

  Dersom du søker stillinger ved flere kurs, skal dette oppgis i søknaden. Det skal leveres én søknad per kurs du søker.

  Vedlegg med søknad, CV, karakterutskrifter og relevante attester sendes samlet elektronisk i én PDF-fil til Institutt for foretaksøkonomi ved Theodor Hellesøy: theodor.hellesoy@nhh.no, merk søknaden med «Søknad ‘fagkode’ (eks. MET2)»

  Søknadsfrist: Tirsdag 18. oktober

 • Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap

  Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap

  Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap søker etter studentassistenter til følgende emne ved NHH for vårsemesteret 2023:

  BED5 Økonomisystemer- og styring

  • Kursansvarlige: Trond Bjørnenak og Anita Meidell
  • Antall stillinger: Det skal ansettes 5 nye studentassistenter

  Betingelser

  Stillingene avlønnes som studentassistenter etter gjeldende betingelser. Studentassistenter for våren 2023 skal ansettes på timebasis, og kontraktsperioden går over hele vårsemesteret.

  Studentassistentene vil medvirke i ulike gjøremål, herunder i) gjennomgang av øvingsoppgaver i grupper, ii) tilbakemelding og godkjennelse av innleveringsoppgaver og iii) orakeltjeneste.

  Eventuelle spørsmål kan rettes til Trond Bjørnenak, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, Trond.Bjornenak@nhh.no

  Krav

  Det forutsettes gode karakterer, spesielt i fag innen bedriftsøkonomisk analyse. Kurs utover dette og annen erfaring er ikke nødvendig, men kan være en fordel.

  Pedagogisk kurs er obligatorisk for studentassistentene. Vennligst oppgi i søknaden om du har behov for dette kurset, eller om du har gjennomført det tidligere. Pedagogisk kurs vil bli avholdt på NHH ved semesterstart.

  Søknad

  Dersom du søker stillinger ved flere kurs, skal dette også oppgis i søknaden. Det skal leveres én søknad per kurs du søker.

  Vedlegg med søknad, CV, karakterutskrifter og relevante attester sendes samlet og elektronisk i én PDF-fil til Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Janicke Langeland Steira: Janicke.Steira@nhh.no 

  Søknadsfrist: 18. oktober 2022

 • Institutt for samfunnsøkonomi

  Institutt for samfunnsøkonomi

  Institutt for samfunnsøkonomi søker med dette etter studentassistenter til følgende kurs ved NHH for vårsemesteret 2023:

  SAM2 Mikroøkonomi

  • Emneansvarlig: Kjetil Bjorvatn
  • Antall stillinger: 7

  SAM3 Makroøkonomi

  • Emneansvarlig: Torfinn Harding & Øivind Anti Nilsen
  • Antall stillinger: 6

  ECN402 Econometrics

  • Emneansvarlig: Vincent Somville & Øivind Anti Nilsen
  • Antall stillinger: 2

  SAM22

  • Emneansvarlig: Vincent Somville & Samuel Hirshman
  • Antall stillinger: 1

  Betingelser

  Stillingene avlønnes som studentassistenter etter gjeldende betingelser. Studentassistenter for våren 2023 skal ansettes på timebasis, og kontraktsperioden går over hele vårsemesteret. Studentassistentene skal være tilgjengelig for å svare på spørsmål fra studentene helt frem mot eksamen.

  Krav

  Det kreves at du som studentassistent har avlagt eksamen i det aktuelle kurset, eller tilsvarende kurs. Kurs utover dette er en fordel. Studenter på mastergradsnivå vil bli foretrukket. Pedagogisk kurs er obligatorisk for studentassistentene. Vennligst oppgi i søknaden om du har behov for dette kurset, eller om du har gjennomført det tidligere. Pedagogisk kurs vil bli avholdt på NHH ved semesterstart.

  Søknad

  Dersom du søker stillinger ved flere kurs, skal dette også oppgis i søknaden. Det skal også leveres én søknad per kurs du søker.

  Vedlegg med søknad, CV, karakterutskrifter og relevante attester sendes samlet og elektronisk i én PDF-fil til Institutt for samfunnsøkonomi ved Tony Harr: tony.harr@nhh.no

  Søknadsfrist: Tirsdag 18. oktober

 • Institutt for strategi og ledelse

  Institutt for strategi og ledelse

  Institutt for strategi og ledelse søker etter studentassistenter til følgende emner ved NHH for vårsemesteret 2023:

  SOL1 Psykologi og ledelse

  Studentassistentene vil gjennomføre muntlig og skriftlig veiledning av to gruppebaserte caseoppgaver, samt noe forskningsassistentarbeid. Arbeidsomfanget vil totalt utgjøre ca. 100 arbeidstimer i tidsrommet januar-mai. 

  Vi oppfordrer faglig sterke studenter til å søke. Stillingen krever evne til å jobbe selvstendig og strukturert under veiledning fra foreleser, og et oppriktig ønske om å være til hjelp for studentene. Det forutsettes gode karakterer, med hovedvekt på psykologi og ledelse (SOL1). Gjennomførte kurs i atferdsøkonomi og evt. tidligere erfaring med undervisning/formidling er også relevant. Vi søker fortrinnsvis studenter på masternivå og studenter som nå går tredje/siste år på bachelorgraden.

  SOL4 Strategisk ledelse

  • Emneansvarlig: Eirik Sjåholm Knudsen
  • Kontaktperson: Lars Arvei Moen Lars.Moen@nhh.no
  • Antall stillinger: 8
  • Arbeidsomfang: Inntil 100 timer

  Assistentenes primære oppgave vil være knyttet til organisering av seminar og veiledning av gruppebaserte kursoppgaver. Arbeidet foregår i hovedsak fra midten av januar til slutten av mars.

  Det forutsettes gode karakter, spesielt innen strategi.

  STR425 Forhandlinger

  • Emneansvarlig: Jørn K. Rognes jorn.rognes@nhh.no
  • Antall stillinger: 1
  • Arbeidsomfang: Inntil 100 timer

  Assistentenes primære oppgave vil være håndtering av klasselister og bistand ved øvelser, og eventuelt å bidra til styring av mulig digital undervisning på Microsoft Teams. 

  Det forutsettes gode karakter. Det er en fordel, men ikke nødvendig, at assistenten har deltatt på STR425 tidligere. Assistenten må være fortrolig med Microsoft Teams, Excel, og ha erfaring med Canvas. Studenter på mastergradsnivå vil bli foretrukket. Søkere som tar kurset høsten 2022 må ettersende karakterer i STR425 innen 12. desember, denne sendes til kursansvarlig Jørn K. Rognes.

  STR459 Kunstig intelligens og robotisering / Artificial intelligence and robotization

  Dine oppgaver:

  Din primære oppgave vil være knyttet til organisering og gjennomføring av gruppebaserte seminarer (lab), fysisk. På seminarene skal studentene jobbe med tildelte, praktiske øvelser, som dere skal gi veiledning til. Det blir også noe arbeid knyttet til vurdering og godkjenning av innleverte oppgaver (godkjent/ikke godkjent).

  Your responsibilities:

  Your primary task will be managing the group seminars (labs), physically, by providing exercises to the students during the group seminars (labs) and by helping the students to practice these exercises. There will also be some work with assessing the submitted assignments of the students and giving a pass/fail mark

  Dine kvalifikasjoner:

  Du må ha gode kunnskaper i Python programmering, og ha kjennskap til kunstig intelligens eller relevante emner (data analytics, etc.). /

  Your qualifications:

  Good knowledge of Python programming, and familiarity with artificial intelligence or relevant topics (data analytics, etc.)

  BETINGELSER

  Stillingene avlønnes som vitenskapelig assistent etter gjeldende betingelser, med kompensasjon for medgått tid til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid. Studentassistenter for våren 2022 skal ansettes på timebasis, og kontraktsperioden går over hele vårsemesteret. Studentassistentene skal være tilgjengelig for å svare på spørsmål fra studentene helt frem mot eksamen.

  KRAV

  Det kreves at du som studentassistent har avlagt eksamen i det aktuelle kurset, eller tilsvarende kurs. Kurs utover dette er en fordel. Studenter på mastergradsnivå vil bli foretrukket.

  Pedagogisk kurs er obligatorisk for studentassistenten. Vennligst oppgi i søknaden om du har behov for dette kurset, eller om du har gjennomført det tidligere. Pedagogisk kurs vil bli avholdt på NHH ved semesterstart.

  SØKNAD

  Dersom du søker stillinger ved flere kurs, skal dette også oppgis i søknaden. Det skal leveres én søknad per kurs du søker.

  Vedlegg med søknad, CV, karakterutskrifter og relevante attester sendes samlet og elektronisk i én PDF-fil til Institutt for strategi og ledelse ved Louise Jørgensen Blix: Louise.Blix@nhh.no

  Søknadsfrist: 18. oktober 2022

Søknadsfrist

Tirsdag 18. oktober 2022