Studentassistenter V2019

Studentassistenter V2019

De aktuelle instituttene ved NHH søker etter studentassistenter for vårsemesteret 2019 i de følgende kursene. For mer informasjon og stillingsbeskrivelser, vennligst se plakatoppheng og instituttenes hjemmesider:

Institutt for foretaksøkonomi
MET2                          Statistikk for økonomer
MAT10 Analyse og lineær algebra
BED3 Investering og finans
MET4 Empiriske metoder
Les mer på instituttsine hjemmesider

Instituttet lyser også ut stilling som bachelorassistent (tidligere vitenskapelig assistent)

Les mer her

Institutt for Samfunnsøkonomi
SAM2

Mikroøkonomi

SAM3 Makroøkonomi
ETI450 Corporate Social Responsibility
ECN420 Econometrics
Les mer her
Institutt for Strategi og Ledelse
SOL1                                  Psykologi og ledelse                                               
SOL4 Strategisk ledelse
STR425 Forhandlinger
Les mer på instituttsine hjemmesider
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
Eng11         English for business II    
Les mer
Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
BED5                               

Økonomiske systemer og -styring

Les mer 

Søknadsfrist: Mandag 15. Oktober 2018

Søknadsfrist

Mandag 15. Oktober 2018