Studentassistenter høsten 2023

Studentassistenter høsten 2023

Fem av NHHs institutter søker etter studentassistenter for høstsemesteret 2023 med søknadsfrist 24 mars. Åpne fanen til hvert enkelt institutt for å lese mer om emnene det gjelder og søknadsprosedyrer.

 • Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

  Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

  Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon søker etter studentassistent til følgende emner ved NHH for høstsemesteret 2023:

  NOR10: Norwegian Language for Foreign Students level

  ELE426: Norwegian Language III Norsk samfunns- og næringsliv

  • Emneansvarlig: Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon/Kari Johanne Oma
  • Antall stillinger: 1 (med ansvar for begge emner)

  Betingelser

  Stillingen avlønnes som studentassistent etter gjeldende betingelser. Studentassistenter for høstsemesteret 2023 skal ansettes på timebasis, og kontraktsperioden går over hele semesteret. NOR10 og ELE426 har 2 timer hver i uken med studentassistent. Studentassistenten vil også lønnes for 1 times forberedelse til hvert av emnene.

  Krav

  NOR10 er et nybegynnerkurs i norsk for internasjonale studenter, med fokus på grunnleggende kommunikasjon i hverdagssituasjoner, som rutiner, sosiale aktiviteter, interesser og planer. ELE426 er nummer tre i kursrekken. Her er fokuset kommunikasjon i norsk arbeidsliv, aktuelle samfunnsdebatter, argumentasjon og kulturelle koder. Begge emnene går over ett semester og er på 7,5 studiepoeng. I timene med studentassistent vil fokuset være muntlig trening på det studentene har gjennomgått i timene.

  Vi søker en studentassistent med kompetanse i norsk språk på morsmålsnivå for å ta ansvar for kollokvieundervisning/muntlig trening i både NOR10 og ELE426. Det er en fordel om søkeren har erfaring med språklæring og/eller har erfaring fra undervisning. Gode kommunikasjonsevner og ferdigheter i engelsk er også viktig.

  Pedagogisk kurs er obligatorisk for studentassistentene. Vennligst oppgi i søknaden om du har behov for dette kurset, eller om du har gjennomført det tidligere. Pedagogisk kurs vil bli avholdt på NHH ved semesterstart.

  Søknad

  Vedlegg med søknad, CV og relevante attester sendes samlet og elektronisk i én PDF-fil til kari.oma@nhh.no

  Søknadsfrist 24. mars 2023

 • Institutt for foretaksøkonomi

  Institutt for foretaksøkonomi

  MET1 Matematikk for økonomer

  • Emneansvarlig: Per Erik Manne.
  • Gjøremål: 2 eller 4 undervisningstimer i uka, orakeltjeneste og rette innleveringer.
  • Bakgrunn: gode karakterer forutsettes. Matematiske fag blir vektlagt.

  MET4 Empiriske metoder

  • Emneansvarlig: Håkon Otneim
  • Antall stillinger: 4
  • Gjøremål: i) være gruppeledere ved gjennomgang av dataøvinger rettet mot kursets bruk av R, ii) gi grundige kommentarer i forbindelse med tilbakemelding til studentene på innleveringer og iii) delta i kursets orakeltjeneste.
  • Bakgrunn: Kandidater til stillingene må være studenter i masterstudiet eller i 2./3. året på bachelorstudiet. Det forutsettes gode karakterer i metodefag, spesielt valgfagene i matematikk. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

  BED4 Bedriftsøkonomiske beslutninger

  • Emneansvarlige: Endre Bjørndal og Mette Bjørndal
  • Antall stillinger: 12
  • Gjøremål: Veiledning i forbindelse med dialogøvinger og orakeltimer, samt retting av innleveringsoppgaver.
  • Bakgrunn: Det forutsettes gode karakter, spesielt i fag innen bedriftsøkonomisk analyse. Studenter som har tatt MAT13 Optimering, BAN402 Decision modeling in business, BUS432 Operasjonell planlegging, eller andre kurs som fokuserer på optimering / beslutningsmodellering, vil være spesielt godt kvalifiserte. Kvinner oppfordres til å søke.

  Forkurs i matematikk

  • Emneansvarlig: Per Erik Manne
  • Gjøremål: Bistå i undervising osv. under forkurset veka før immatrikulering.
  • Antall stillinger: 3
  • Tidspunkt: Uke 32, 07.08 til 11.08.
  • Bakgrunn: Gode karakterer og matematiske fag blir vektlagt i søknadsprosessen.

  Betingelser

  Stillingene avlønnes som studentassistenter etter gjeldende betingelser. Studentassistenter for høsten 2023 skal ansettes på timebasis, og kontraktsperioden går over hele høstsemesteret. Studentassistentene skal være tilgjengelig for å svare på spørsmål fra studentene helt frem mot eksamen.

  Krav

  Det kreves at du som studentassistent har avlagt eksamen i det aktuelle kurset, eller tilsvarende kurs. Kurs utover dette er en fordel. Studenter på mastergradsnivå vil bli foretrukket.

  Pedagogisk kurs er obligatorisk for studentassistentene. Vennligst oppgi i søknaden om du har behov for dette kurset, eller om du har gjennomført dette tidligere. Pedagogisk kurs vil bli avholdt på NHH ved semesterstart.

  Søknad

  Dersom du søker stillinger ved flere kurs, skal dette oppgis i søknaden. Det skal leveres én søknad per kurs du søker.

  Vedlegg med søknad, CV, karakterutskrifter og relevante attester sendes samlet elektronisk i én PDF-fil til Institutt for foretaksøkonomi ved Theodor Hellesøy: theodor.hellesoy@nhh.no

  Merk søknaden med «Søknad ‘fagkode’ (eks. MET4)».

  Søknadsfrist: Fredag 24. mars

 • Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap

  Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap

  Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap søker etter studentassistenter til følgende emne ved NHH for vårsemesteret 2023:

  BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi

  BED2 Finansregnskap

  RRR11 Finansregnskap i produsentperspektivet

  Betingelser

  Stillingene avlønnes som studentassistenter etter gjeldende betingelser. Studentassistenter for høsten 2023 skal ansettes på timebasis, og kontraktsperioden går over hele vårsemesteret.

  Studentassistentene vil medvirke i ulike gjøremål, herunder i) gjennomgang av øvingsoppgaver i grupper, ii) tilbakemelding og godkjennelse av innleveringsoppgaver og iii) orakeltjeneste.

  Krav

  Det forutsettes gode karakterer, spesielt i fag innen bedriftsøkonomisk analyse. Kurs utover dette og annen erfaring er ikke nødvendig, men kan være en fordel.

  Pedagogisk kurs er obligatorisk for studentassistentene. Vennligst oppgi i søknaden om du har behov for dette kurset, eller om du har gjennomført det tidligere. Pedagogisk kurs vil bli avholdt på NHH ved semesterstart.

  Søknad

  Dersom du søker stillinger ved flere kurs, skal dette også oppgis i søknaden. Det skal leveres én søknad per kurs du søker.

  Vedlegg med søknad, CV, karakterutskrifter og relevante attester sendes samlet og elektronisk i én PDF-fil til Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Janicke Langeland Steira: Janicke.Steira@nhh.no 

  Søknadsfrist: Fredag 24. mars 2023

 • Institutt for samfunnsøkonomi

  Institutt for samfunnsøkonomi

  Institutt for samfunnsøkonomi søker etter studentassistenter til følgende emner ved NHH for høstsemesteret 2023:

  SAM1 Introduksjon til samfunnsøkonomi / IKE1 Introduksjonskurs i etikk

  • Kursansvarlige: Heidi C. Thysen og Alexander W. Cappelen
  • Antall stillinger: 3
  • Bakgrunn: Kandidater til stillingene må være studenter i masterstudiet eller i det siste året på bachelorstudiet. Det forutsettes gode karakterer, spesielt i SAM1 og IKE1.

  SAM4 Internasjonal handel og velferdsteori

  • Kursansvarlige: Linda Orvedal og Siri Isaksson
  • Antall stillinger: 4
  • Bakgrunn: Kandidater til stillingen må være studenter i masterstudiet og ha gjennomført SAM4. Det forutsettes gode karakterer, spesielt i fag innen samfunnsøkonomi. Gode organisatoriske og pedagogiske egenskaper vil bli verdsatt. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

  SAM15 Firm Strategy and Competition

  • Kursansvarlige: Lars Sørgard og Heidi C. Thysen
  • Antall stillinger: 1
  • Bakgrunn: Kandidater til stillingene må være studenter i masterstudiet. Det forutsettes gode karakterer, spesielt i fag innen mikroøkonomisk teori, f.eks ECN401. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

  SAM17 Economics and Psychology

  • Course responsible: Mathias Ekström
  • Number of positions: 1
  • Background: Candidates need to have taken SAM17 in the past, ideally the fall semester 2021 or 2022, with a grade of B or better. The course will be given physically, but the tasks of the Stud assistant can be executed digitally.

  ECN402 Econometrics

  • Kursansvarlige: Morten Sæthre og Mateusz Mysliwski
  • Antall stillinger: 2
  • Background: Candidates for the position must be master students, and preferably have taken the course themselves with good grades. Females are particularly encouraged to apply.

  FIE431 Krakk og kriser

  • Kursansvarlige: Ola H. Grytten
  • Antall stillinger: 1
  • Bakgrunn: Kandidater til stillingene må være studenter i masterstudiet. Det forutsettes gode karakterer, spesielt innen samfunnsøkonomi. Det er en fordel om studenten har økonomisk-historiske kurs i porteføljen. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

  Betingelser

  Stillingene avlønnes som studentassistenter etter gjeldende betingelser. Studentassistenter for høsten 2023 skal ansettes på timebasis, og kontraktsperioden går over hele høstsemesteret.

  Studentassistentene vil medvirke i ulike gjøremål, herunder i) gjennomgang av øvingsoppgaver i grupper, ii) tilbakemelding og godkjennelse av innleveringsoppgaver, iii) orakeltjeneste og iv) legge ut informasjon på Canvas.

  Eventuelle spørsmål kan rettes til Mette V. Soltvedt, Institutt for samfunnsøkonomi, mette.soltvedt@nhh.no

  Krav

  Det kreves at du som studentassistent har avlagt eksamen i det aktuelle kurset, eller tilsvarende kurs. Kurs utover dette og annen erfaring er ikke nødvendig, men kan være en fordel.

  Pedagogisk kurs er obligatorisk for studentassistentene. Vennligst oppgi i søknaden om du har behov for dette kurset, eller om du har gjennomført det tidligere. Pedagogisk kurs vil bli avholdt på NHH ved semesterstart.

  Søknad

  Dersom du søker stillinger ved flere kurs, skal dette også oppgis i søknaden. Det skal leveres én søknad per kurs du søker.

  Vedlegg med søknad, CV, karakterutskrifter og relevante attester sendes samlet og elektronisk i én PDF-fil til Institutt for samfunnsøkonomi ved Mette v. Soltvedt: mette.soltvedt@nhh.no, merk søknaden med «Søknad «fagkode» (Eks SAM4)».

  Søknadsfrist: 24. mars 2023

 • Institutt for strategi og ledelse

  Institutt for strategi og ledelse

  Institutt for strategi og ledelse søker etter studentassistenter til følgende emner ved NHH for høstsemesteret 2023:

  MET3 Databehandling for økonomer

  Studentassistenter

  • Emneansvarlig:
  • Kontaktperson: Anne-Lise Jall
  • E-post: anne-lise.jall@nhh.no
  • Antall stillinger: 12
  • Arbeidsomfang: Inntil 100 timer
  • Gjøremål: i) gjennomføre gruppeøvelser for mindre studentgrupper, ii) rette studentbesvarelser fra en individuell oppgave, iii) gjennomføre orakeltjeneste og svare på spørsmål fra studentene. Arbeidet vil foregå i undervisningsperioden.
  • Bakgrunn: Det er ønskelig med gode kunnskaper i datamodellering, Excel og Power Pivot. Det forutsettes gode karakterer, spesielt innen databehandlingsfaget.

  Koordinator studentassistenter

  • Antall stillinger: 2
  • Arbeidsomfang: Inntil 150 timer
  • Gjøremål: i) For koordinator studentassistentene foreligger det oppdateringer, vedlikehold og opprettelse av oppgaveheftet og nettsidene. Utarbeidelse av innleveringsoppgave og tilhørende løsningsforslag samt oppfølgning og veiledning av studentassistenter i løpet av semesteret:
   • Utarbeidelse av/utsendelse av undervisningsopplegg, presentasjoner o.l.
   • Håndtere bytting av gruppetimer o.l.
   • Følge opp retting av innleveringsoppgaver, registrering i Canvas, re-innleveringer, godkjenningsliste til eksamenskontoret
  • Bakgrunn: Det er ønskelig med gode kunnskaper i datamodellering, Excel og Power Pivot. Det forutsettes gode karakterer, spesielt innen databehandlingsfaget.
  • Søknadsfrist snarest.

  SOL3 Implementering og organisering

  • Emneansvarlig:
  • Kontaktperson: Anne-Lise Jall
  • E-post: anne-lise.jall@nhh.no  
  • Antall stillinger: 4
  • Arbeidsomfang: Inntil 100 timer
  • Gjøremål: Primære oppgave vil være organisering av caseseminarer og veiledning av gruppebaserte oppgaver innen implementering og organisering.
  • Bakgrunn: Det forutsettes gode karakterer, spesielt i SOL3. Det er et krav at studentene har startet på masterstudiet.

  STR425 Forhandlinger

  • Emneansvarlig: Jørn K. Rognes
  • E-post: jorn.rognes@nhh.no
  • Antall stillinger: 1
  • Arbeidsomfang: Inntil 100 timer
  • Gjøremål: i) bidra til styring av digital undervisning på Microsoft Teams, ii) håndtering av klasselister, iii) bistand ved øvelser.
  • Bakgrunn: Det forutsettes gode karakterer. Det er en fordel, men ikke nødvendig, at assistenten har deltatt på STR425 tidligere. Assistenten må være fortrolig med Microsoft Teams og Excel, og ha erfaring med Canvas. Studenter på mastergradsnivå vil bli foretrukket. Søkere som tar kurset våren 2023 må ettersende karakter i STR425 senest 16. mai, denne sendes til kursansvarlig Jørn K. Rognes.

  STR462 Anvendt digitalisering

  • Emneansvarlig: Karen S. Osmundsen og Karen Stendal
  • E-post: karen.osmundsen@nhh.no
  • Antall stillinger: 2
  • Arbeidsomfang: Inntil 85 timer
  • Gjøremål: Bistå studentene med lavkode-utviklingsarbeid ifm prosjektoppgaven. Dette kan innebære:
   • Være til stede på Workshops (Jumpstart-sesjoner) med lokalt konsulentselskap for å bistå studentene.
   • Innledende veiledningssamtaler med studenter for å hjelpe dem i gang med utviklingsarbeidet.
   • Svare på spørsmål fra studentene knyttet til lavkodeutviklingsarbeidet
   • Avholde orakeltimer.
   • Holde kontakt og løpende dialog med fast representant fra konsulentselskap.
  • Bakgrunn: Aktuelle søkere må selv ha gjennomført kurset eller inneha gode kunnskaper i lavkodeutviklingsarbeid og utviklingsplattformer som Appfarm og/eller Outsystems.

  BAN401 Applied programming and data analysis for business

   

  Betingelser

  Stillingene avlønnes som studentassistenter etter gjeldende betingelser. Studentassistenter for høsten 2023 skal ansettes på timebasis, og kontraktsperioden går over hele høstsemesteret. Studentassistentene skal være tilgjengelig for å svare på spørsmål fra studentene helt frem mot eksamen.

  Krav

  Det kreves at du som studentassistent har avlagt eksamen i det aktuelle kurset, eller tilsvarende kurs. Kurs utover dette er en fordel. Studenter på mastergradsnivå vil bli foretrukket.

  Pedagogisk kurs er obligatorisk for studentassistenter. Vennligst oppgi i søknaden om du har behov for dette kurset, eller om du har gjennomført det tidligere. Pedagogisk kurs vil bli avholdt på NHH ved semesterstart.

  Søknad

  Dersom du søker stillinger ved flere kurs, skal dette også oppgis i søknaden. Det skal leveres én søknad per kurs du søker. Vedlegg med søknad, CV, karakterutskrifter og relevante attester sendes samlet og elektronisk i én PDF-fil til Institutt for strategi og ledelse ved Louise Blix: Louise.blix@nhh.no, merk søknaden med «Søknad ‘fagkode’ (Eks. SOL3)»

  Søknadsfrist: Fredag 24. mars

 • BAN401 Applied Programming and Data Analysis for Business

  BAN401 Applied Programming and Data Analysis for Business

  The Department of Strategy and Management 6 student assistants to the master course BAN401 Applied Programming and Data Analysis for Business for the Fall 2023 semester.

  The assistants primary tasks will be:

  • To assist the course instructor in preparation of course related materials
  • feedback to students
  • moderate online-forums for students
  • lead class sessions and seminars
  • perform other duties as assigned by the course instructor.   

  Applicants are required to have experience with Python 3, R and SQL. The applicant must also be a graduate student at NHH during the Fall 2023 semester and must have good written and oral communication skills. It is preferred (but not required) that applicants have taken BAN401 (or BUS455). Applicants should have a passion for technology, software and data. Join our friendly team, where your opinion is heard and your work is appreciated!

  The student assistants will receive relevant instruction from the course responsible and will need to attend a mandatory pedagogical course arranged at NHH. Any questions can be sent to Ivan Belik, Department of Strategy and Management, e-mail: ivan.belik@nhh.no

  Your application should include the following elements:

  • a brief description (1-2 pages) about any skills and background in Python, R, and SQL, the study program you are currently enrolled in, and any other relevant information (that you find useful)
  • CV
  • most recent transcript(s)

  Please send your application (all files need to be marked with the applicant’s name) to Louise Blix at the Department of Strategy and Management, e-mail: Louise.blix@nhh.no

  Application deadline: Friday 24 March

   

Søknadsfrist

Fredag 24. mars 2023