Starter nytt innovasjonsprogram

Bilde av bølger som bryter
NHH

4. april 2017 22:16

(oppdatert: 4. april 2017 22:31)

Starter nytt innovasjonsprogram

Med den nye etterutdanningen "Brytningstid" skal NHH og Sparebanken Vest gi omstillings- og innovasjonskompetanse til Vestlandet.

Tore Hillestad, NHH Executive. Foto: Hallvard Lyssand
Programdirektør Tore Hillestad ved NHH Executive. Foto: Hallvard Lyssand

Programmet er skapt i et unikt samarbeid mellom NHH og Sparebanken Vest (SpV). Bankens samfunnsnyttige midler finansierer hele 80 prosent av deltakeravgiften. 30 kandidater får muligheten til å bli med på programmet.

Omstilling i etablerte selskaper

– Norge og Vestlandet har behov for omstilling, det er bakgrunnen for at vi starter dette programmet. På NHH har vi mye kompetanse rundt endringsledelse, omstilling og innovasjon generelt. I tillegg vil vi trekke på andre deler av fagmiljøet, for eksempel innen makroøkonomi. Dette blir et unikt tilbud, sier programdirektør Tore Hillestad.

Søknadsfristen for å bli med på programmet er 1. juni, og første samling blir i september. Søkere må minst ha bachelorgrad i tillegg til noen års arbeidserfaring

– Programmet er rettet mot ledere og nøkkelpersonell i både privat og offentlig virksomhet. På dette programmet fokuserer vi hovedsakelig på omstilling i etablerte virksomheter, men det vil også være relevant for virksomheter i en etableringsfase, sier Hillestad.

Studietur til San Fransisco

Totalt blir det åtte samlinger over tre semestre. De fleste samlingene blir ved NHH, men det vil også være noen samlinger hos relevante bedrifter. I tillegg blir det en studietur til San Fransisco-området i USA.

Hallgeir Isdahl
Konserndirektør Hallgeir Isdahl i Sparebanken Vest. Foto: Sparebanken Vest.

– Vårt utgangspunkt for bruk av våre allmennyttige midler er å bidra til at livet på Vestlandet skal bli enda litt bedre. Det er vi temmelig sikre på at vi gjør godt ved å samarbeide med NHH gjennom finansiering av et utdanningsprogram som skal gi deltakerne kompetanse i omstilling og innovasjon, sier konserndirektør Hallgeir Isdahl i Sparebanken Vest.

– Vi tror at dette også kan bli en arena der ledere og nøkkelpersoner i Vestlandets næringsliv møtes og diskuterer utfordringer og løsninger med hverandre, og dette kan gi en mer effektiv læring og sterkere regionale nettverk, sier Isdahl.

FAkTA OM BRYTNINGSTID

  • Etterutdanningsprogram på masternivå (30 studiepoeng) som skal tilføre Vestlandet omstillings- og innovasjonskompetanse.
  • For ledere og nøkkelpersoner i bedrifter og offentlige virksomheter med omstillings- og innovasjonsbehov.
  • Faglig innhold: Rammebetingelser for omstilling og innovasjon, innovasjon i praksis, omstillingsdyktige- og innovative organisasjoner, ledelse av omstilling og innovasjon
  • Åtte samlinger over tre semestre (25 dager). En samling i utlandet
  • Oppstart september 2017
  • 80 prosent av studeiavgiften finansieres gjennom Sparebanken Vests samfunnsnyttige midler
  • Her kan du lese mer om programmet

Les om studietilbudet ved NHH Executive

Nyheter fra NHH