Utvikler fremtidens revisorutdanning

Revisorer, MRR,
– De store revisjonsfirmaene er viktige og nødvendige faglige bidragsytere i undervisningen på MRR, sier NHH-professor Aasmund Eilifsen. Fra venstre: Leder for Risk Management og revisjon for stor-Oslo i BDO, Norunn Byrkjeland, fagsjef Kai Morten Hagen i Den norske Revisorforening, Partner Signe Moen i PwC, førsteamanuensis Kjell Ove Røsok ved NHH, professor Aasmund Eilifsen ved NHH og leder for fagavdeling regnskap og revisjon i KPMG, Lone Frogner.
NHH

15. juni 2017 13:16

(oppdatert: 16. juni 2017 10:32)

Utvikler fremtidens revisorutdanning

NHH og revisjonsbransjen skal samarbeide tettere om utviklingen av masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR). Nå opprettes et rådgivende organ der de største revisjonsselskapene og Den norske Revisorforening (DnR) blir representert.

– Rådet skal bidra til at NHH når sitt mål om å tilby det mest attraktive nasjonale masterstudiet i regnskap og revisjon, med høy faglig kvalitet som gir relevant kompetanse for utdanningen av statsautoriserte revisorer, sier NHH-professor Aasmund Eilifsen. Han er programdirektør for MRR.

Tilgang på fagressurser

Konkret innebærer opprettelsen av rådet at NHH får råd og støtte til utforming av det faglige innholdet av MRR, tilgang på fagressurser fra profesjonen i undervisningen og samarbeid om forskningsprosjekter.

– De store revisjonsfirmaene er viktige og nødvendige faglige bidragsytere i undervisningen på MRR. Revisorforeningen og revisjonsfirmaene har også vært viktige for å stimulere og gjennomføre forskningsprosjekter ved NHH, sier Eilifsen.

NHH i Bergen har hatt to utdanningsløp innen regnskap og revisjon. En toårig master for de med fullført bachelorgrad, og en ettårig master for kandidater med master i økonomi og administrasjon. Fra høsten vil NHH i tillegg tilby en ettårig master i Oslo. Studiet i Oslo retter seg spesielt mot de mest kvalifiserte kandidatene på hovedkontorene til de store revisjonsselskapene og 50 studenter er tatt opp med oppstart i august.

Sikrer oppdatert kunnskap

I det rådgivende organet vil det være representanter fra DnR, BDO, EY, PwC, KPMG og Deloitte. Leder for fagavdeling regnskap og revisjon, partner Lone Frogner i KPMG ser frem til å bidra i utviklingen av MRR.

– Målsettingen for det rådgivende organ er å gi NHH innspill som kan bidra til at MRR utvikler seg i takt med utfordringene i bransjen. Virksomhetene implementerer stadig mer komplekse foretaksmodeller- og systemer som krever nye revisjonsmetoder for å sikre en effektiv revisjon av høy kvalitet, sier Frogner.

Les mer om MRR-tilbudet ved NHH

Flere nyheter fra NHH