Starter revisorutdanning i Oslo

NHH hovedinngang. Foto: Silje Katrine Robinson
NHH Av Kristin B. Risvand Mo

28. oktober 2016 13:10

(oppdatert: 28. oktober 2016 14:00)

Starter revisorutdanning i Oslo

Fra høsten 2017 tilbyr NHH en ettårig master i regnskap og revisjon med studiested i Oslo. Beslutningen ble tatt på NHHs styremøte torsdag 27. oktober.

– Dette er en strategisk viktig satsing for NHH. NHH har landets beste faglige tilbud for å utdanne statsautoriserte revisorer, og vi ønsker med dette å tiltrekke oss enda flere av de dyktigste studentene. Derfor utvider vi tilbudet med femti studieplasser i Oslo, sier rektor Frøystein Gjesdal.

Viktige kandidater for NHH

NHH har to utdanningsløp innen regnskap og revisjon. En toårig master for de med fullført bachelorgrad, og en ettårig master for kandidater med master i økonomi og administrasjon. Begge studiene tilfredsstiller utdanningskravet for å bli statsautorisert revisor og er fulltidsstudier i Bergen. Det er god søkning til begge studiene.

– Over tid har andelen studenter fra Oslo-området på den ettårige masteren gått ned. Dette er svært viktige kandidater for NHH fordi de er ansatt ved hovedkontorene til de største revisjonsselskapene i Oslo. Kontorene har mange av landets største og mest utfordrende revisjonsoppdrag, inkludert revisjon av de fleste børsnoterte selskaper, sier programdirektør og fagansvarlig for NHHs masterstudium i regnskap og revisjon, professor Aasmund Eilifsen.

– Det er forståelig at mange studenter ikke ønsker å flytte til Bergen når de har etablert seg med jobb, bosted og familie i Oslo, sier Eilifsen.

Konkurransedyktig tilbud

Studiet retter seg spesielt mot de mest kvalifiserte kandidatene på hovedkontorene til de store revisjonsselskapene. Studentene må ha minst ett års dokumentert revisjonspraksis og tas opp på grunnlag av karakterer.

– Hovedstudiet vårt er fremdeles i Bergen, men med dette skaper vi et svært konkurransedyktig tilbud i Oslo, sier Gjesdal.

Faglig omfang, innhold, kurskrav og eksamener blir identisk med masterstudiet i Bergen, men undervisningen skjer på NHH campus i Oslo i Drammensveien.

Ph.D. og statsautorisert revisor Kjell Ove Røsok vil bli faglig ansvarlig for gjennomføringen av studiet i Oslo.

Nyheter fra NHH