Ni av ti i relevant jobb

65 prosent av kandidatene fra økonomi og administrasjon og 88 prosent av kandidatene fra regnskap og revisjon fikk relevant arbeid før siste eksamen ble avlagt, ifølge kandidatundersøkelsen fra SiB. Foto: Øyvind Ganesh Eknes
NHH

14. september 2016 09:07

(oppdatert: 14. september 2016 09:50)

Ni av ti i relevant jobb

Bare én prosent av de uteksaminerte NHH-studentene er arbeidsledige, viser kandidatundersøkelsen fra Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

Tross nedgangstidene i norsk økonomi er det hard kamp om NHH-kandidatene. Hele 93 prosent av NHH-kandidatene oppgir at de har en relevant jobb og 91 prosent sier de har fast ansettelse.

Det er bedre tall enn de andre utdanningsinstitusjonene i Bergen kan skilte med. Blant alle som svarte på undersøkelsen oppga 4 prosent at de var arbeidsledige mens 85 prosent var i relevant jobb.

– Et godt tegn

Kandidatundersøkelsen er utarbeidet på oppdrag fra Karrieresenteret ved SiB, med støtte fra Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og NHH. Undersøkelsen går ut til kandidatene rundt to år etter avsluttende eksamen. Det er fem år siden sist undersøkelsen ble gjennomført.

– Undersøkelsen bekrefter at NHH-studentene er svært ettertraktet på arbeidsmarkedet. Kampen om NHH-kandidatene er stor. Det ser vi også på antall bedrifter som ønsker å komme til NHH for å rekruttere våre studenter. Det er et godt tegn i en tid der vi stadig hører om nedbemanninger, sier rektor Frøystein Gjesdal ved NHH.

Kandidatene med bakgrunn fra masterprogrammet i regnskap og revisjon er spesielt ettertraktet. Her oppgir alle at de har fått relevant arbeid.

Får jobb der de vil

Her er noen flere fakta fra undersøkelsen:

  • 65 prosent av kandidatene fra økonomi og administrasjon og 88 prosent av kandidatene fra regnskap og revisjon fikk relevant arbeid før siste eksamen ble avlagt.
  • Den viktigste faktoren for NHH-kandidatene når de søker jobb er et godt arbeidsmiljø. At jobben er faglig utfordrende og at man har gode karrieremuligheter vektlegges også høyt.
  • 93 prosent av NHH-kandidatene oppgir å ha fått arbeid på det geografiske stedet de ønsket.
  • NHH-kandidatene mener i svært stor grad at studiene har gitt dem evnen til å tilegne seg ny kunnskap, og det er også høye andeler som fremhever at studiene i stor grad har gitt dem faglig og teoretisk kunnskap samt evne til å arbeide under press.
  • 78 prosent av NHH-kandidatene arbeidet ved siden av studiene, 52 prosent hadde verv i en organisasjon, og 20 prosent drev med frivillig arbeid.

Nyheter fra NHH

Les OM Karrieremuligheter for NHH-studenter