The choice lab samler europas atferdsøkonomer

Tungodden og Niederle
Professor Muriel Niederle fra Stanford holdt en av hovedinnledningene på ESA. – Jeg elsker artikkelen din «Do women shy away from competition? Do men compete too much?», sa professor Bertil Tungodden til Niederle. Foto: Helge Skodvin
NHH Av Sigrid Folkestad

1. september 2016 13:54

(oppdatert: 1. september 2016 18:03)

The choice lab samler europas atferdsøkonomer

The Choice Lab frister med det nyeste av europeisk forskning innen atferdsøkonomi. Og en potensiell nobelprisvinner. Den tredagers ESA-konferansen er i gang.

Tungodden åpner esa
Atferdsøkonomene ved NHH er verter for konferansen som arrangeres av medlemmer i Economic Science Association (ESA). Professor Bertil Tungodden åpner konferansen. Foto: Helge Skodvin

Atferdsøkonomene ved NHH er verter for konferansen som arrangeres hvert år av medlemmer i Economic Science Association (ESA) – en fagorganisasjon for forskere som bruker eksperimenter i studier av økonomisk atferd.

Vidt felt

– Nå er vi i gang, og det føles godt. Det er fantastisk å ha besøk av noen av verdens beste innen atferdsøkonomi.

esa mingling
Mingling på ESA-konferansen. Foto: Helge Skodvin

Det sier professor Bertil Tungodden. Han er leder for ESA-konferansens programkomité med sju NHH-forskere.

Haihan Yu, Universitetet i Alicante.
Haihan Yu, Universitetet i Alicante: "Better fooling than pooling. An experiment on signaling". Foto: Helge Skodvin

Torsdag var første konferansedag, med tematiske sesjoner som: 

  • Trust
  • Market & Information
  • Finance
  • Dishonesty
  • Neuroeconomics & Self-control
  • Gender
Fra en av de parallelle sesjonene.
Fra en av de parallelle sesjonene. Foto: Helge Skodvin

Professor Muriel Niederle ved Institutt for økonomi ved Stanford var invitert til å holde en av hovedinnledningene på ESA. Hun er en av verdens ledende forskere innen atferdsøkonomi, ifølge Tungodden, noe han også bemerket i sin introduksjon før Niederle skulle på podiet i NHHs største auditorium.

muriel niederle
Stanford-professor Muriel Niederle med foredraget "Gender Agenda - or From the Lab to the Field to Policy". Foto: Helge Skodvin

– Jeg elsker artikkelen din Do women shy away from competition? Do men compete too much?, sa Choice Lab-lederen til Niederle.

Alle velkomne til ESA

– Gir konferansen et godt bilde av hva som rører blant europeiske atferdsøkonomer?

– Absolutt. Det vi skal får presentert denne uke er representativt for det som foregår av ny forskning. Vi har med de aller fleste aktive atferdsøkonomene i Europa. Pluss at vi har noen toppforskere fra USA som skal holde hovedinnlegg. Hvis folk har lyst å vite hva som foregår, bør de komme. Alle kan stikke innom foredragene, sier Bertil Tungodden.

k thorburn
Finansprofessor Karin S. Thorburn (NHH): "Does gender‐balancin g the board reduce firm value?". Foto: Helge Skodvin

– Atferdsøkonomi er ikke lenger et kommende forskningsfelt, men fullt ut etablert på universiteter og handelshøyskoler?

– Det har blitt et svært felt som vil fortsette å vokse og bli enda mer integrert i andre fagdisipliner. I dag er det nesten blitt en fullverdig del av hele økonomifaget, med vår metodebruk og måte å tenke på.

Finans & foretak

Eksempler på dette er finansprofessor Karin Thorburn og førsteamanuensis Trond Døskeland fra Institutt for foretaksøkonomi og ekspert på personlig økonomi. Begge NHH-forskerne skal holde presentasjoner på ESA.

r falch
PhD-student ved The Choice Lab, Ranveig Falch: Do we consider it more acceptable when males fall behind than when females do?" Foto: Helge Skodvin

Mange av Choice Labs egne forskere skal presentere. Foruten flere av gruppens PhD-studenter, skal både Tungodden, Alexander W. Cappelen og Kjetil Bjorvatn fortelle om sine siste forskningsbragder.

– For Choice Lab er det en veldig fin mulighet til å vise oss fram. Vi har hele tiden vært ute etter å markere oss som en hub i atferdsøkonomiforskningen og alltid ønsket å være synlige, sier Tungodden.

cappelen almås
Alexander W. Cappelen og Ingvild Almås fra The Choice Lab i prat med NHH-rektor Frøystein Gjesdal. Foto: Foto: Helge Skodvin

Mulig nobelprisvinner

Han og komiteen har fått flere store profiler med på konferansen, ikke minst Matthew Rabin, som er professor i atferdsøkonomi ved Harvard.

– Mange mener at Rabin kommer til å få nobelprisen i økonomi. Han er verdt å få med seg, sier Tungodden. 

Matthew Rabin holder sin presentasjon fredag 2. september kl. 16:15.

Følgende forskere er hovedinnledere på NHHs ESA-konferanse:

Tore Ellingsen, Stockholm School of Economics
Dirk Engelmann, Humboldt University of Berlin
Muriel Niederle, Stanford University
Matthew Rabin, Harvard University