Normans kronikker i ny bok

Bokutgivelse, redaksjonskomiteen
Victor D. Norman sammen med redaksjonskomiteen for boken og Trine Eilertsen, som har skrevet forordet i boken. Fra venstre: forlagsredaktør Knut André Karlstad, førsteamanuensis Linda Orvedal, professor Victor D. Norman, politisk redaktør Trine Eilertsen, komunnikasjons- og markedssjef Kristin Risvand Mo og professor Jan I. Haaland.
NHH

16. desember 2016 12:59

(oppdatert: 16. desember 2016 13:31)

Normans kronikker i ny bok

73 av professor Victor D. Normans beste tekster fra de faste spaltene hans i Aftenposten og Dagens Næringsliv er nå samlet i en ny bok.

– Hans evne til å være aktuell, analytisk og tidvis kontroversiell gjør at tekstene fungerer som små glimt av vår økonomiske historie. Norman viser frem paradokser i debatter og argumenter, og han gjør det på en elegant, skarp men høflig måte, skriver Trine Eilertsen. Den politiske redaktøren i Aftenposten har skrevet forordet i boken.

Debuterte i 1971

Boken, som har fått tittelen En liten, åpen antologi, blir gitt ut i forbindelse med at Norman blir pensjonist ved nyttår. Gjennom hele hans periode som forsker har han vært fast skribent i aviser. Hans første kronikk sto på trykk i Farmand allerede i 1971.

Totalt har det blitt over 300 kronikker. Han har vært fast spaltist i Dagens Næringsliv siden 1990. Fra 1978 til slutten av 80-tallet hadde han en fast spalte i Aftenposten. I boken er 73 av disse tekstene samlet.

– belyser aktuelle problemstillinger

– Boken kan tjene mange formål – men først og fremst viser den hvor relevant teori kan være. Hver for seg viser kronikkene hvordan økonomisk innsikt og resonnementer kan anvendes for å belyse dagsaktuelle problemstillinger. Sett samlet, representerer de et bredt og rikt sett av eksempler på hvordan teoretisk godt fundert tilnærming kan bidra til å styrke vår forståelse av viktige samfunnsspørsmål, skriver professor Jan I. Haaland og førsteamanuensis Linda Orvedal i innlednigen av boken.

De har utgjort redaksjonskomiteen sammen med kommunikasjons- og markedssjef Kristin Risvand Mo og forlagsredaktør Knut André Karlstad. Det er Gyldendal Akademisk som gir ut boken.

Les også:

- Den beste presangen jeg kunne fått

Studentene rørte Victor Norman

Flere nyheter fra NHH