- Beste presangen jeg kunne fått

Victor Norman
Det ble stående applaus fra salen da Victor D. Norman avsluttet foredraget under symposiet til ære for han selv. Foto: Helge Skodvin
NHH

7. desember 2016 07:59

(oppdatert: 7. desember 2016 08:03)

- Beste presangen jeg kunne fått

Etter mer enn 40 år som NHH-forsker blir Victor D. Norman pensjonist ved nyttår. Tirsdag ble han hyllet med et eget symposium på NHH.

– Dette har vært en stor dag og fryktelig gøy. Dette er den mest fantastiske presangen jeg kunne få, sa Victor D. Norman da symposiet til ære for han selv ble avsluttet.

I løpet av dagen hadde NHH-kollega Agnar Sandmo hyllet hans innsats som økonom, politiker, administrator og underviser. Internasjonale toppforskere som Avinash Dixit, Anthony Venables og Alasdair Smith hadde tatt turen til Bergen for å holde faglige innlegg. Men et symposium til ære for Victor D. Norman er ikke komplett før hovedpersonen selv har holdt foredrag.

SOVET I TIMEN

Temaet for symposiet var samspillet mellom økonomifaget og politikk. Ifølge Norman er økonomifaget politikk fordi økonomene ikke bare er opptatt av hvordan ting er, men også hvordan ting bør være.

– Noe av det beste jeg vet med NHH er at vi er et miljø som engasjerer oss i samfunnsspørsmål, sa Norman under foredraget. Som områder hvor økonomene har lykkes listet han opp eksempler som oljefondet og handlingsregel, skattereformer og organisering av statlig eierskap.

Så gikk han over til forklare hvordan de internasjonale sjokkene Brexit og Trump kunne skje. Her mener han mange økonomer har sovet i timen.

– Globaliseringen førte til en større kake. Men grunnen til at vi fikk Trump og Brexit var at de som hadde mest fra før tok hele kaka og mer til, sa Norman.

SJARLATAN FRA NEW YORK

Ifølge NHH-professoren fører globaliseringen til at jobbene til de med lav utdanning forsvinner.

– Årsaken til Trump-støtten var ikke at lønningene i rustbeltet stoppet opp å vokse. Det var at jobbene forsvant. De så ikke mulighet til å få jobb noe annet sted. Folk i rustbeltet ble surere og surere og fikk ikke noe godt svar fra verken økonomene eller det politiske etablissementet. Det endte med at de gikk til en sjarlatan fra New York, sa Norman

Løsningen mener Norman er en ny omfordelingspolitikk.

– Fordelingsansvaret må flyttes fra lønnsdannelsen og over på skatte-, utdannings- og velferdspolitikken. Det er tøft. Det å flytte fordelingsansvaret over på skattepolitikken er veldig fjernt for oss. Alle de gode skattereformene har egentlig handlet om å redusere skatten for de med høye lønnsinntekter og redusere skatten på kapitalinntekter, sa Norman.

NY BOK LANSERT

Under symposiet ble det også lansert en ny bok. Den har fått tittelen En liten, åpen antologi og samler 73 av hans beste tekster fra de faste spaltene han har hatt i henholdsvis Aftenposten og Dagens Næringsliv fra 1978 og frem til i dag.

– Du har betydd så mye for så mange, sa NHH-professor Jan I. Haaland til sin nære kollega.

Norman har bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Yale University fra 1969 og doktorgrad fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) fra 1972.

Victor Norman, Agnar Sandmo
Professor Victor D. Norman sammen med professor emeritus Agnar Sandmo. Foto: Helge Skodvin

Allerede i 1975 ble Norman professor i samfunnsøkonomi, etter å ha levert en rekke originale bidrag i økonomisk teori og empiri. Sammen med Avinash Dixit utga han 1980 avhandlingen Theory of international trade, som ble toneangivende internasjonalt i handelsteori. I 1983 publiserte han boken En liten, åpen økonomi, som straks ble et standardverk ved økonomistudier i de skandinaviske land.

– Victor som handelsteoretiker fortjener å bli nevnt spesielt. Boken med Dixit var et gjennombrudd i å reformulere handelsteori. Det er blitt en standardreferanse og en moderne klassiker, sa professor emeritus Agnar Sandmo.

POPULÆR FORELESER

Norman var også rektor fra 1999 til 2001 og arbeids- og administrasjonsminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering fra 2001-2004.

– Spesielt to ting står igjen etter Normans periode som statsråd. Han deregulerte innenriks luftfart som bidro til bedre tilbud og lavere priser. For det andre lykkes han med å flytte ut en rekke statlige arbeidsplasser. Det ble møtt med store protester, men ved å flytte ut flere etater samtidig skapte han en koalisjon av regionale interesser som gjorde det umulig å stoppe utflyttingen, sa Sandmo.

Blant NHH-studentene er det likevel som foreleser han blir husket best. Få kan skryte av å ha vunnet NHH-studentenes æresbevisning, Bronsesvampen, både i 1973 og 2014.

– Alle studentene gjennom hans 40 år på NHH sier at hans forelesninger er minneverdige. De er klare og inspirerende, men også krevende, sa Sandmo.

Nyheter fra NHH