St. Olavs Orden til Terje Rein Hansen

NHH

5. mars 2015 17:32

(oppdatert: 20. april 2016 11:58)

St. Olavs Orden til Terje Rein Hansen

H.M. Kongen har utnevnt professor emeritus Terje Rein Hansen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans samfunnsgavnlige innsats. Rektor Frøystein Gjesdal inviterer alle til åpen mottakelse i Stupet mandag 16. mars.

Terje Rein Hansen (arkivfoto 2005).
Terje Rein Hansen (arkivfoto 2005).

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden tildeles som "belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten". Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Stupet på NHH kl. 14.15 mandag 16. mars 2015.

Fremragende bidragsyter

I forslagsbrevet til H.M. Kongen trekker NHH frem at Terje Hansen gjennom sine år ved NHH har spilt en svært sentral rolle i utviklingen av alle høyskolens kjerneområder fra forskning og undervisning til formidling.

Han har som forsker levert fremragende bidrag til den internasjonale forskningsfronten, og han har som anvendt økonom vist en sjelden evne til å ta i bruk avansert teori og modellering i praksis. Hans interessefelt er vidt og har beveget seg fra metodiske og operasjonsanalytiske problemstillinger til næringsøkonomi, finansiell økonomi, skatt og styringsutfordringer både på bedrifts- og samfunnsplan.

Kanskje i større grad enn noen annen fagperson ved NHH har Hansen vært et bindeledd mellom abstrakt matematisk modellbygging på den ene siden og praktisk og løsningsorientert forskning på den andre siden. Han har gjennom sitt virke bidratt til økt verdiskaping i en rekke næringer av stor betydning for samfunnet.

Han har også vist et stort engasjement for økonomisk politikk. Han er en god, uredd og ofte provoserende debattant med evne til å spissformulere og rokke ved inngrodde sannheter.

Karriere

Terje Hansen er født i 1939. Han avla siviløkonomeksamen ved Norges Handelshøyskole i 1963. Etter et kort opphold som regnskapsanalytiker i Bergens Privatbank, ble han i 1964 ansatt som viten-skapelig assistent ved NHH og deretter i 1965 som stipendiat.

Samme år ble han tildelt Ford International Fellowship-stipend og ble tatt opp i doktorgradsstudiet ved Yale University. I 1968 ble han tildelt PhD-graden ved Yale, og han ble deretter ansatt som høyskolelektor i samfunnsøkonomi ved NHH.

I 1972 ble han av Kongen i statsråd utnevnt til professor i bedriftsøkonomi. Han tiltrådde 1. juni 1972, bare 32 år gammel. Han har vært instituttstyrer ved Institutt for foretaksøkonomi i to perioder, 1993-1995 og 1999-2001.

I 2004 ble han tildelt NHHs pris for fremragende lærerinnsats. Han fikk avskjed i nåde fra sitt embete 1. mai 2005 og har siden vært professor emeritus. I forbindelse med Hansens 70-årsdag i 2009 ble et av NHHs auditorier omdøpt til Terje Hansens auditorium som et uttrykk for hans sentrale posisjon ved høyskolen. Han er fortsatt aktiv i forskning og undervisning og som debattant.

Andre NHH-professorer som har fått ordenen

  • Agnar Sandmo, professor emeritus ved NHH, ble utnevnt til Ridder 1. klasse i 1997.
  • Einar Hope, også han professor emeritus ved NHH, ble utnevnt i 2008.

Les mer

flere nyheter