Høyere formål lønner seg

Ioannis Ioannou er en av to hovedinnledere på FIBE 2017 i januar. Han forsker på strategi og entreprenørskap ved høyt rangerte London Business School.
Ioannis Ioannou er en av to hovedinnledere på FIBE 2017 i januar. Han forsker på strategi og entreprenørskap ved høyt rangerte London Business School. Foto: Rob Greig
Av Sigrid Folkestad

20. desember 2016 15:37

(oppdatert: 20. desember 2016 18:21)

Høyere formål lønner seg

– Selskaper som genuint og effektivt satser på bærekraft og samfunnsansvar tar ut langsiktige gevinster, sier Ioannis Ioannou. På FIBE 2017 forteller han hvordan det bør gjøres. Ioannou og Idar Kreutzer er hovedtalere på FIBE.

FIBE 2017 foregår på NHH i Bergen 5. og 6. januar 2017.

Lite om mulighetene

Konferansen har fått tittelen «Creating value in changing landscapes».

– De siste årene har vi hatt mye snakk bærekraft og grønt skifte, men debattene har i liten grad vært opptatt av hvilke muligheter dette gir for næringslivet.

Det sier professor Petter Bjerksund ved Institutt for foretaksøkonomi. Han er leder i FIBE-komiteen ved NHH.

Petter Bjerksund er professor ved Institutt for foretaksøkonomi.
Petter Bjerksund er professor ved Institutt for foretaksøkonomi.

– Én sak er det grønne skiftet, men bare i løpet av det siste året har vi sett et endret politisk og økonomisk landskap, med Trump og Brexit som to eksempler. Når vi inviterte Ioannis Ioannou og Idar Kreutzer som hovedinnledere på FIBE, var det fordi vi ønsket å vinkle på forretningsmulighetene som ligger i disse endringene. Ioannou, som er forsker, og Kreutzer, som er næringslivsmann og administrerende direktør i Finans Norge, utfyller hverandre på dette feltet, sier Bjerksund.

kompetitivt

Ioannis Ioannou er førsteamanuensis i strategi og entreprenørskap ved den høyt rangerte London Business School. Han skal holde en innledning om bærekraftig strategi og innovasjon i et landskap som er kompetitivt og i kontinuerlig endring.

I sin forskning er han ute etter å forstå hvordan og i hvilken grad det moderne næringslivet bidrar til å bygge en bærekraftig fremtid.

– Mitt arbeid handler hovedsakelig om to tema. For det første å forstå hvordan analytikere og aksjemarkedene oppfatter og reagerer på bedriftenes engasjement i miljø og samfunn.

Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge.
Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge.

betydelig gevinst

For det andre studerer han hvordan institusjonelle, regulatoriske og atferdsmessige faktorer kan påvirke bedriftens beslutning om å utarbeide miljøvennlige og sosialt ansvarlige strategier.

 – Dette er en ny type moderne selskaper som genuint og effektivt klarer å integrere hensynet til klima og samfunn. Jeg skal presentere funn som tydelig viser at denne type organisasjoner får en betydelig gevinst, sammenliknet tradisjonelle selskaper, sier Ioannou.

Forskningsnytt fra NHH