Kommunikasjonstrøbbel i globale selskaper

Annelise Ly PhD
Vellykket kommunikasjon er essensielt på arbeidsplassen, men kan være krevende. Ekstra utfordrende blir det når vi kommuniserer på den globale arbeidsplassen, med kolleger fra flere land og med ulike morsmål, viser Annelise Ly sin avhandling. Foto: Sigrid Folkestad
Disputas

26. august 2016 10:45

(oppdatert: 26. august 2016 11:28)

Kommunikasjonstrøbbel i globale selskaper

Annelise Ly disputerer for doktorgraden ved NHH 9. september 2016 med avhandlingen «International Internal Communication in the Workplace: A Transdisciplinary Approach».

Vellykket kommunikasjon blant medarbeidere er essensielt på arbeidsplassen, men kan være krevende. Ekstra utfordrende blir det når man kommuniserer på den globale arbeidsplassen, med kolleger fra flere land og med ulike morsmål, på et språk – gjerne engelsk- som man ikke mestrer like godt som sitt morsmål.

Dette kan lett skape misforståelser, frustrasjon, og føre til dårlig samarbeid.

I denne avhandlingen studerer Annelise Ly hva slags utfordringer ansatte kan oppleve når de jobber med kolleger fra flere land. Studien fokuserer på samarbeid mellom nordeuropeere (nordmenn, svensker og tyskere) og asiater (kinesere og koreanere).

Ly viser at kulturforskjeller mellom kolleger ikke er et hinder i seg selv for et godt samarbeid. Mangel på kommunikasjonsferdigheter i engelsk kan, tvert imot, være avgjørende. Dette viser seg spesielt når man ikke er enig eller skal kritisere, når en skal uttrykke det på epost og når eposten i tillegg skal skrives på engelsk.

Annelise Ly
Annelise Ly har vært stipendiat ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved NHH.

Ved å belyse temaet fra perspektiver fra blant annet lingvistikk, interkulturell kommunikasjon og organisasjonsteori, samt ved å kombinere en rekke metoder, får Ly en helhetlig forståelse av måten kommunikasjon på den globale arbeidsplassen foregår og er oppfattet. Til slutt foreslår Ly konkrete tiltak (språkkurs, seminar om kommunikasjon mm.) som kan implementeres for å forbedre kommunikasjon på den globale arbeidsplassen.

Veiledere:

Professor Sunniva Whittaker (hovedveileder), Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH
Førsteamanuensis Anne Kari Bjørge, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH
Professor Helen Spencer Oatey, Centre for Applied Linguistics, University of Warwick

Tid og sted:

Jebsen-senteret, NHH, 9. september 2016
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

«Doing Linguistic Research at the Workplace: Methodological Issues and Best Practices»

Bedømmelseskomiteen: 

Førsteamanuensis Kristin Rygg (leder for komiteen), Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH
Senior universitetslektor Anne Kankaanranta, Aalto University, Finland
Professor Geert Jacobs, Universiteit Gent, Belgium

Om kandidaten:

Annelise Ly har vært stipendiat ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved NHH. Hun har mastergrad i fransk fra Universitet i Bergen (2009) and en internasjonal master i ledelse fra SKEMA Business School i Lille, France (2006). Ly underviser i interkulturell kommunikasjon og kinesisk forretningskultur, ved NHH.

Kontakt:

Annelise.ly@nhh.no    

Les Forskningsnytt