Hvordan lykkes med sammenslåinger?

Video

12. juni 2015 09:58

(oppdatert: 14. mars 2016 10:04)

Hvordan lykkes med sammenslåinger?

Kommuner, politidistrikter og universiteter og høyskoler skal slås sammen den nærmeste tiden. Hvordan skal man få dette til? Se video med NHH-professor Inger Stensaker.

Forskning viser at 75 prosent av alle fusjoner og oppkjøp i næringslivet ikke lykkes. Hvordan skal det gå når man i offentlig sektor nå står overfor en rekke sammenslåinger?

Stensaker har i en årrekke forsket på fusjonsprosesser i næringslivet. I denne videoen peker hun på tre kritiske faktorer som avgjør om man vil lykkes med sammenslåingene i offentlig sektor.