Disputas Elias Braunfels: Politiske og økonomiske institusjoner og vekst

Disputas

3. juni 2015 21:39

(oppdatert: 7. mars 2016 21:44)

Disputas Elias Braunfels: Politiske og økonomiske institusjoner og vekst

Elias Braunfels disputerer for doktorgraden og holder prøveforelesning tirsdag 16. juni 2015 med avhandlingen "Political Institutions, Economic Institutions, and Economic Growth".

Økonomiske og politiske institusjoner former og definerer aktørers insentiver i samfunnet og legger begrensninger på deres atferd. Den overordnete kvaliteten på disse institusjonene er viktig for et samfunns økonomiske utvikling og vekst.

Ulike typer institusjoner begrenser atferd på ulike områder, og i denne avhandlingen bidrar Elias Braunfels til forskningen ved å skille mellom ulike typer institusjoner og å presentere empiriske effekter av disse.

To av artiklene fokuserer på grunnleggende politiske og økonomiske institusjoner i utviklingsland.

Den første studerer interaksjonen mellom institusjonene. Hovedfunnene er at

(i) forbedring av økonomiske institusjoner har en stor positiv effekt på fremtidige politiske institusjoner og at
(ii) politiske institusjoner har en positiv, men mindre, effekt på nåværende økonomiske institusjoner. I tillegg
(iii) har politisk ustabilitet en positiv effekt på fremtidige politiske institusjoner.

Den andre artikkelen separerer de økonomiske virkningene av politiske institusjoner, økonomiske institusjoner og kontraktsinstitusjoner. Resultatene tyder på at ulikheter i inntektsnivå mellom tidligere europeiske kolonier i hovedsak skyldes politiske institusjoner.

Den tredje artikkelen undersøker hvilke finanspolitiske virkemidler - skatter og utgifter - som påvirker økonomisk vekst i OECD-land. Resultatene viser en robust sammenheng mellom ulike finanspolitiske virkemidler og vekst. Mens offentlig konsum, vridende skatter og toppbedriftsbeskatning har en robust negativ sammenheng med økonomisk vekst, har toppinntektsskatt ingen relasjon, og produktive utgifter er positivt relatert med økonomisk vekst.

Tid og sted

Karl Borchs auditorium ved NHH tirsdag 16. juni 2015
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.

Prøveforelesningen og disputasen er åpne for alle. Avhandlingen er tilgjengelig via NHH-biblioteket: bib@nhh.no.

Tema for prøveforelesning

"Theories on the role of institutions in economic development".

Veiledere

Professor Gernot Doppelhofer, hovedveileder, NHH
Professor Halvor Mehlum, Universitetet i Oslo

Bedømmelseskomite

Chair: Associate Professor Torfinn Harding, Norwegian School of Economics
Professor Jesus Crespo Cuaresma, Vienna University of Economics and Business
Professor Karl Ove Moene, University of Oslo

Elias Braunfels

Elias Braunfels (f. 1982 i Tyskland) har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH. I denne perioden hadde Braunfels et opphold ved Universitetet i Stockholm (2010-11). Han er utdannet økonom fra Leopold-Franzens-University Innsbruck, Østerrike.