Disputas: Delvis identifisering og troverdige slutninger

Disputas

13. mars 2014 12:52

(oppdatert: 25. februar 2016 12:57)

Disputas: Delvis identifisering og troverdige slutninger

Lukáš Lafférs disputerer for doktorgraden ved NHH mandag 24. mars med avhandlingen «Essays in Partial Identification».

Avhandlingen analyserer situasjoner der den økonomiske modellen sammen med dataene ikke kan fastsette variabelverdiene. I slike situasjoner kan det finnes et sett av verdier i parameterne som er i overensstemmelse med både økonomisk modell og med dataene. I det tilfellet, blir variablene bare delvis identifisert.

En økonomisk modell fører til tydelige konklusjoner basert på sterke forutsetninger, men disse forutsetningene kan ofte ikke rettferdiggjøres på økonomisk grunnlag.

Litteraturen om delvis identifikasjon bidrar til å frigjøre analysen fra slike antakelser som er gjort bare på grunn av analytisk enkelhet og som ikke er avledet fra den økonomiske teorien. Dette fører til slutt til en mer troverdig inferens.

Avhandlingen består av fire artikler. Det første kapitlet presenterer et nytt rammeverk som beriker gruppen av modeller med delvis identifiserte parametere. Det andre kapitlet sammenligner ulike metoder for statistisk inferens for en delvis identifisert skalar parameter.

I det tredje kapitlet anvender Lafférs metoden for å identifisere effektene av foreldres skolegang på barnets skolegang, mens han i siste kapittel påpeker at betingede og ubetingede identifiseringsforutsetninger ofte er forvekslet i litteraturen.

Veileder:

Professor Gernot Doppelhofer ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Tid og sted:

Karl Borch`s Auditorium, NHH, mandag 24. mars 2014. Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.

Tema for prøveforelesning:

The roles of nonparametric identification and economic theory for applied work in economics

Medlemmer i bedømmelseskomitèen:

Førsteamanuensis Christian N. Brinch, Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI, Oslo

Førsteamanuensis Adam Rosen, Department of Economics, University College London

Professor Erik Ø Sørensen, Institutt for samfunnsøkonomi (NHH)

Mer informasjon:

Lukáš Lafférs: lukas.laffers@gmail.com

Kommunikasjonssjef Kristin Risvand Mo, kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 95 96 61/915 99 661