Disputas: Forståelse av fornybar energi

30. mai 2014 13:31

(oppdatert: 25. februar 2016 13:34)

Disputas: Forståelse av fornybar energi

Patrick André Narbel disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole tirsdag 10. juni med avhandlingen Essays in Renewable Energy Economics.

Energi er en svært viktig del av våre liv. Hver eneste vare og tjeneste rundt oss bruker energi, enten i produksjon eller i bruk. Tidlig i vår historie lærte mennesker å bruke ved, solenergi og vindkraft til å dekke sine energibehov. Oppdagelsen av dampmaskinen og bruk av fossil energi som kull forandret måten vi levde på.

Vår tids bekymringer for energiknapphet og klimaendringer har fostret en fornyet interesse for energikilder som vind- og solenergi. Dette fordi disse energikildene kan bidra til å løse både ressursknapphet og stagge klimaendringene.

Ressursknapphetsproblemet gjør det lett å anta at fornybar energi er fremtidens energi. I tillegg kommer klimaendringene til å prege hvor rask vi bytter til fornybar energi. Derimot er slike endringer ikke enkle, og vi vil møte mange utfordringer før vi kan effektivt skifte til fornybar energi.

Å identifisere hvor vi er i dag i vår forståelse av fornybar energi og hvilke utfordringene vi kommer til å møte i fremtiden, er hovedmålet med Narbels doktorgradsavhandling. Her legger han vekt på økonomiske bekymringer knyttet til en overgang til en mer bærekraftig energimiks.

På dette området finnes mange ubesvarte spørsmål. For eksempel, hvor er vi i vår evne til å utnytte fornybar energikilder fra et økonomisk perspektiv? Hvorfor ville noen land investere i energikilder som er dyrere enn mer tradisjonelle energikilder? Hvilke land har allerede investert i fornybar energi og hvordan kan utviklingen av fornybar energi være tilrettelagt på en effektiv måte?

Disse spørsmålene dekker noen av de bekymringer Patrick A. Narbel tar opp i sin doktorgradsavhandling.

Patrick André Narbel er født i Lausanne, Sveits, i 1986. Han har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH. Narbel har en master fra ENE-programmet (Energy, Natural Resources and the Environment) og en CEMS-master i International Business, fra NHH.

Veiledere:

Professor Gunnar Eskeland, Institutt for foretaksøkonomi NHH (hovedveileder)
Professor Leif K. Sandal, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Tid og sted:

Kristian Gerhard Jebsen-senteret ved NHH, tirsdag 10. juni 2014

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.

Tema for prøveforelesning:

Arguments for and against public policy support to renewable energy, derived from the economic theory of externalities.

Kontakt:

Patrick André Narbel på epost: patrick.narbel@nhh.no eller telefon 55 95 91 80 (til Institutt for foretaksøkonomi).