Disputas: Regnskapsstandarder i banknæringen

Disputas

4. september 2013 09:24

(oppdatert: 19. april 2016 09:32)

Disputas: Regnskapsstandarder i banknæringen

Jeff Downing disputerer for doktorgraden ved NHH mandag 9. september med avhandlingen «Essays on Financial Accounting and Banks.»

Avhandlingen fokuserer på hvordan regnskapsstandarder påvirker bankers investeringsavgjørelser. Regnskapsstandarder er reglene som styrer hvordan selskaper beregner og rapporterer sine resultater, og brukes dermed til å måle resultatene av selskapers virksomheter. Likevel kan selskap foreta investeringer der formålet er å forbedre de rapporterte resultatene. På denne måten kan regnskapsstandarder påvirke et selskaps virksomheter.


Downing ser på hvordan visse regnskapsstandarder påvirker banker på måter som øker systemrisiko. Systemrisiko betyr risikoen for at hele finanssektoren kollapser, ikke bare én eller to banker. Slike hendelser har store negative konsekvenser for samfunnet, som en blant annet opplevde under finanskrisen som startet i 2007. Derfor er det viktig å redusere systemrisikoen for å unngå fremtidige finanskriser.


Avhandlingen viser hvordan såkalt «fair-value accounting» (FVA) kan øke systemrisikoen. FVA krever at banker bruker markedsverdier for å sette en verdi på eiendelene de har. Under en krise vil prisen på bankenes eiendeler falle. FVA kan derfor føre til store tap ved å kreve at bankene nedskriver verdien på sine eiendeler. Derfor stiger systemrisikoen slik at en krise kan bli forverret, noe som fører til at kostnadene blir større også for samfunnet.


Downing har vært stipendiat ved NHHs institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

Veileder

Professor Frøystein Gjesdal, NHH

Tid og sted

Karl Borchs Auditorium, NHH, mandag 9. september 2013.

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.

Tema for prøveforelesning

«Accounting for loan loss provisioning: the trade-offs between expected loan loss versus incurred loss models.»