Disputas: Studier av strategisk interaksjon

Disputas

31. mai 2013 13:06

(oppdatert: 18. april 2016 13:36)

Disputas: Studier av strategisk interaksjon

Bjørn-Atle Reme skal disputere for doktorgraden ved NHH torsdag 6. juni med avhandlingen «Essays in strategic interaction». Avhandlingen bruker både teoretisk analyse og eksperimentell metode for å studere ulike typer strategisk interaksjon mellom mennesker og bedrifter.

Avhandlingen består av tre arbeider som studerer ulike typer interaksjon.

Det første arbeidet bruker økonomiske eksperimenter for å studere strategisk interaksjon i grupper av individer. Fokuset for studiet er å måle hvordan lederatferd og lederavlønning påvirker atferd til de øvrige gruppemedlemmene. Reme og hans medforfattere (Alexander W. Cappelen, Erik Ø. Sørensen og Bertil Tungodden) finner at lederes atferd påvirker atferden til øvrige gruppemedlemmer, men at for høy lederlønn kan svekke eksempelets makt.

De to øvrige artiklene bruker teoretisk analyse for å studere interaksjon mellom bedrifter.

Det første av disse arbeidene analyserer et forhandlingsspill mellom en detaljist og to leverandører. Artikkelen søker å besvare to spørsmål: Hvordan påvirkes utfallet i forhandlingene av at substituerbarheten til leverandørenes produkter? Hvordan påvirkes forhandlingsutfallet av at kontrakter mangler kredibilitet?

Det siste arbeidet studerer priskonkurransen mellom to bedrifter i et marked hvor konsumentene mangler evnen til å presist vurdere kvaliteten på produktene i markedet. Hovedfokuset for analysen er å vise hvordan likevekten i markedet endrer seg som funksjon av hvor upresis konsumentenes vurdering av kvalitet er.

Evalueringskomite

Professor Kurt Richard Brekke, NHH, chair

Professor Tommy Staahl Gabrielsen, University of Bergen

Professor Giancarlo Spagnolo, Stockholm School of Economics

Veiledningskomite

Professor, Lars Sørgard, NHH

Professor, Bertil Tungodden, NHH

Tore Ellingsen, Stockholm School of Economics

Tid og sted

Karl Borchs Auditorium, NHH, torsdag 6. Juni, 2013.

Prøveforelesningen starter klokken 13.15 og disputasen klokken 14.15.

Tema for prøveforelesning

«The actual and potential use of experiments in IO and competition policy»