Disputas: Ny teknologi krever nye prisingsmodeller i mediebransjen

Disputas

27. april 2013 10:42

(oppdatert: 15. april 2016 10:51)

Disputas: Ny teknologi krever nye prisingsmodeller i mediebransjen

Harald Nygård Bergh disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 3. mai med avhandlingen «Four Essays on Media and Entertainment Economics».

TV-seere misliker reklame, mens annonsører ønsker å nå flest mulig med sitt budskap. Dette er to av de motstridende effektene som mediebedrifter må ta hensyn til i sin prissetting, og som danner bakteppe for avhandlingens fire artikler.

I dagens TV marked har distributørene en viktig rolle. I den første artikkelen vises det hvordan kampen mellom mektige TV-kanaler og distributører påvirker størrelsen på kanalpakkene som selges av distributørene.

Dagens teknologi gjør også det mulig for distributørene å selge enkeltkanaler. I den andre artikkelen vises det hvordan enkeltkanalsalg kan gi for høye priser på kanaler, og for lite reklame på dem, sett fra et industriperspektiv.

«PVR»-opptakere har gjort det lettere for TV seerne å unngå reklame. Imidlertid benyttes opptakerne flittigst av de seerne som misliker reklame mest. I den tredje artikkelen diskuteres det hvordan reklamefinansierte TV kanaler kan utnytte dette til å øke sin profitt, gjennom å selge mer reklame og sette høyere priser til TV seerne.

I videospillbransjen går utviklingen mot at de samme spilltitlene gjøres tilgjengelig for flere konkurrerende spillkonsoller. I den siste artikkelen vises det hvordan dette kan føre til høyere priser både på spill og spillkonsoller.

Harald Nygård Bergh (f. 1982) er fra Stavanger og er utdannet siviløkonom fra NHH. Han har vært ansatt som stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH.

Tid og sted

Karl Borchs Auditorium, NHH, fredag 3. mai 2013.

Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.

Tema for prøveforelesning

«Mergers in two-sided media markets: Theory and practice.»

Veiledningskomité

Professor Hans Jarle Kind, NHH, hovedveileder

Professor Nils-Henrik von der Fehr, Universitet i Oslo

Professor Marko Köthenbürger, ETH Zürich

Evalueringskomité

Professor Øystein Foros, NHH, leder

Professor Jay Pil Choi, Michigan State University

Associate Professor Jan Yngve Sand, Universitet i Tromsø